Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Sociale zekerheid

Buurtzorg: verzekeraars hebben te weinig thuiszorg ingekocht

Een medewerker van Buurtzorg in Zierikzee.
Een medewerker van Buurtzorg in Zierikzee. Foto: Ans Brys

Buurtzorg Nederland, de grootste aanbieder van wijkverpleging in Nederland, vreest dat zorgverzekeraars onvoldoende zorg hebben ingekocht om alle (langdurig) zieken, gehandicapten en ouderen tot het einde van het jaar thuis te verplegen. Dit zegt directeur Jos de Blok in gesprek met NRC Handelsblad.

Buurtzorg levert thuiszorg aan ongeveer 80.000 mensen; meer dan de helft van alle wijkverpleegkundigen in Nederland werkt voor de organisatie. De Blok:

“Als zorgverzekeraars niet bereid zijn tussentijds meer budget te geven, verwacht ik grote problemen voor onze cliënten.”

Zorgverzekeraars betalen het salaris van wijkverpleegkundigen, die sinds dit jaar niet alleen meer verplegen, maar ook bepalen hoeveel zorg mensen nodig hebben. Dat is onderdeel van de wijziging van drie zorgwetten, die gepaard gaan met bezuinigingen.

Voor wijkverpleging stelt het Rijk ruim 3 miljard euro beschikbaar; een bezuiniging van 400 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar. Dat leidt ertoe dat zorgverzekeraars zo’n tien procent minder wijkzorg inkopen dan voorheen. Van wijkverpleegkundigen wordt verwacht dat ze deze bezuiniging realiseren door werkzaamheden over te laten aan familie, vrienden en buurtgenoten van de zieken – mantelzorg.

Die tien procent bezuinigen lukt volgens De Blok bij Buurtzorg redelijk door mantelzorgers meer te betrekken bij de werkzaamheden. Probleem is echter dat de organisatie dit jaar steeds meer aanmeldingen krijgt van mensen die recht hebben op thuiszorg. Buurtzorg verwacht dat de groei dit jaar op ongeveer 15.000 extra cliënten zal uitkomen. De Blok:

“Dat komt vooral door andere ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zoals de sluiting van verzorgingshuizen. Veel ouderen wonen langer thuis, en kloppen bij ons aan. Ook hebben andere thuiszorgorganisaties een cliëntenstop, omdat ze anders niet uitkomen met het huidige budget. Patiënten die zij niet kunnen opvangen, komen bij ons terecht.”

Verzekeraars hebben met de overheid en patiëntenorganisaties afgesproken dat ondanks de bezuinigingen, sprake zou zijn van “zorgcontinuïteit” voor patiënten. De Blok:

“De bezuiniging gaat niet samen met de vele extra cliënten die wij krijgen. Als de verzekeraars dat niet beseffen, hebben we een groot probleem.”

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een lijst gepubliceerd waaruit blijkt dat verzekeraars een bedrag van 35 miljoen euro hebben gereserveerd om overschrijdingen van het budget door zorgorganisaties te financieren. Zorgverzekeraars Nederland, branchevereniging van zorgverzekeraars, stelt dat de zorgverzekeraars “niet kunnen beoordelen: of Buurtzorg Nederland toegekende budgetten gaat overschrijden. Het stelt wel dat (langdurig) zieken, gehandicapten en ouderen niet de dupe zullen worden. Een woordvoerder:

“We vergoeden hun basiszorg altijd. Wel kunnen we geld terugvragen van een zorgorganisatie als deze de afgesproken budgetten ernstig overschrijdt.”