Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Vluchtelingen

De echte oplossing vergt politieke moed, opvangen in de regio

De heren Pechtold en Sjoerdsma schetsen de vluchtelingensituatie en dragen enkele oplossingen aan (28/5). Wij ontkomen niet aan principiële keuzes uit twee alternatieven.

Alternatief 1 is doorgaan met het huidige beleid en dat op punten aanpassen. Het artikel van Pechtold en Sjoerdsma past hierin. Mensensmokkelaars zullen andere wegen vinden en er zullen nog steeds veel mensen verdrinken. Het onmenselijke aspect is dat sommigen wel worden toegelaten en anderen, met een minder goed verhaal, niet. In dit scenario zijn de aantallen vluchtelingen over pakweg tien jaar onvoorstelbaar groot, temeer daar wij ook nog de mogelijkheid van gezinshereniging open houden.

Alternatief 2 maakt het aanpassen van wetten en verdragen noodzakelijk, en waarborgt op termijn een gelijkwaardige behandeling van vluchtelingen. Alle vluchtelingen, ook minderjarigen, zullen wij in hun regio moeten opvangen. Dit vereist moed bij onze politici en kan niet met mooie woorden voor de bühne worden afgedaan. Met het geld dat wij nu in Nederland aan vluchtelingen besteden, kan een veelvoud aan vluchtelingen in goed geoutilleerde kampen in de regio opgevangen worden. Als internationaal bekend wordt dat het geen enkele zin heeft om naar Europa af te reizen, droogt het aanbod van ‘passagiers’ bij mensensmokkelaars vanzelf op. Zodra de situatie in een land weer genormaliseerd is, is terugkeer ook gemakkelijker. Kortom, dit is een win-winsituatie. Wie durft deze handschoen op te pakken? De tijd dringt.