Dit is een artikel uit het NRC-archief

Koningshuis

Geen vervolging voor ‘fuck de koning’ - valt binnen context publiek debat

Al-Jaberi spreekt tijdens een demonstratie op het Museumplein. De actie-groep Fuck Racisme - Fuck de Koning protesteerde tegen de mogelijke vervolging van de activist Abulkasim Al-Jaberi.

De activist Abulkasim Al-Jaberi hoeft zich definitief niet voor de strafrechter te verantwoorden omdat hij vorig jaar bij een demonstratie heeft geroepen: ‘Fuck de koning, fuck de koningin, fuck het koningshuis!’ Na nieuwe “grondige bestudering” van zijn zaak heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam besloten de strafzaak tegen hem te seponeren.

De uitlatingen zijn volgens het OM niet strafbaar want gedaan “binnen de context van het publiek debat”. Al-Jaberi was aanvankelijk gedagvaard om deze week voor de politierechter te verschijnen omdat hij geweigerd had een strafbeschikking van 500 euro te betalen. Hij was volgens het OM strafbaar wegens het plegen van majesteitsschennis op een anti-zwarte piet demonstratie tijdens een sinterklaasviering in Amsterdam op 16 november vorig jaar.

‘Spreuk is niet beledigend’

Het bekend worden van de vervolging leidde begin deze maand tot zoveel ophef dat het OM besloot de kwestie te heroverwegen. Ook binnen het OM was kritiek op het Amsterdamse vervolgingsbesluit. De afgelopen drie weken heeft justitie zich gebogen over de schriftelijke bezwaren die de advocaat van de verdachte, Willem Jebbink, tegen de vervolging had ingediend.

Volgens Jebbink kan ‘Fuck de koning’ niet als beledigend worden aangemerkt omdat het gaat om een mening die betekent: weg met het instituut koningshuis. Op het internet wordt die uitdrukking regelmatig gebezigd en er is nog nooit iemand voor vervolgd, aldus Jebbink. De uitdrukking valt volgens de raadsman bovendien binnen de vrijheid van meningsuiting. De advocaat had te kennen gegeven dat als de zaak voor de strafrechter zou dienen, hij tien personen als getuige wilde oproepen. Onder hen waren koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De advocaat wilde hen vragen of zij zich “in hun eer en goede naam voelen aangetast”door Al-Jaberi.

Het OM zegt nu dat ze de uitspraken die “de verdachte en zijn raadsman hebben gedaan over de contextverbondenheid van zijn opmerkingen ten aanzien van het Koningshuis” niet hebben “kunnen bevestigen noch weerleggen. Het OM gaat er daarom van uit dat de uitlatingen binnen de context van het publiek debat zijn gedaan en heeft besloten de zaak te seponeren.”