Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Bosma schreeuwt je in langverwacht boek uren in je gezicht

Het omstreden boek van PVV-Kamerlid Martin Bosma over Zuid-Afrika en het ANC is vandaag verschenen. Minderheid in eigen land is weinig meer dan uit zijn voegen barstende Kamervraag van de PVV.

’Wat dreef de idealisten en wat betekenen hun opvattingen voor het Nederland van nu?’ vraagt PVV-kamerlid Martin Bosma zich af in zijn vandaag te verschijnen boek Minderheid in eigen land. In dit boek, dat vorig jaar al zou verschijnen, stelt hij dat de vrijheidsstrijd van het Zuid-Afrikaanse ANC meer dan eens de trekken van een smerige oorlog heeft aangenomen. Hij vindt het dan ook verbazingwekkend dat het ANC altijd steun van Nederlandse politici en intellectuelen kreeg. ‘Het ANC bedrijft genocide, laat mensen verdwijnen, is totalitair, communistisch en intens corrupt’, schrijft hij, waarna hij praktijken uit strafkampen breed uitmeet. Linkse achtergronden en subsidies worden neergesabeld, mythes die Bosma waarneemt over Afrikaners, het ANC of de verkiezingen in 1994 - die in Zuid-Afrika volgens Bosma absoluut niet democratisch waren – worden ontmaskerd. Prominenten met sympathie voor het ANC worden aan zijn schandpaal genageld.

Op de openingsvraag geeft Bosma meteen antwoord: ‘De stamverwantschap van progressief Nederland met het ANC maakt deel uit van iets groters: de omvorming van Nederland tot een multiculturele samenleving – waarbij de oorspronkelijke Nederlanders een minderheid worden in eigen land.’ De Afrikaners, volgens Bosma de eerste permanente bewoners van Zuid-Afrika, zijn nu een ‘magtelose minderheid’. Nederland gaat het dezelfde kant op. Al zal hier de ‘scheiding liggen tussen moslims en niet-moslims’.

Bosma schrijft uitgebreid en met minachting over Nederlanders die indertijd het ANC steunden en ook geen bezwaar zouden hebben aangetekend tegen bijvoorbeeld Mugabe (Zimbabwe). Die ‘linkse’ gevaren zijn er nog steeds. Elke PvdA-minster of staatssecretaris in het kabinet Rutte maakt zich volgens Bosma schuldig aan apartheid, door bijvoorbeeld allochtonen voorrang te willen geven bij stages. En wie protesteert ertegen dat alléén moslims in Mekka welkom zijn? Niemand, aldus Bosma. Dit ‘slegs vir moslims’ wordt gewoon gesubsidieerd en daarmee ziet Bosma zijn openingsstelling, namelijk dat Nederlanders een ‘magteloze’ minderheid worden in Nederland bevestigd. ‘Afrikaners fungeren als kanaries in de kolenmijn’, concludeert hij in zijn epiloog.

Het lezen van Bosma’s boek is alsof iemand urenlang in je gezicht staat te schreeuwen. Talloze feitjes en herhalingen, vliegen je in het gezelschap van zo’n 2.000 voetnoten om de oren. Dat de vrijheidsstrijd soms een vuile oorlog was, is waar – maar dat is bekend. Het gaat Bosma dan ook helemaal niet om Zuid-Afrika. zijn boek Minderheid in eigen land is weinig meer dan een uit zijn voegen spattende kamervraag van de PVV.

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Regeerakkoord voor iets minder dan de helft uitgevoerd
 
Inkomsten/Uitgaven
 
 
212,5 miljoen
8,175 miljard
Bereikte doelen Dit moet er nog gebeuren
Het statiegeldsysteem voor plastic flessen blijft bestaan, ondanks een intensieve lobby van het bedrijfsleven om dat af te schaffen. (Staatssecretaris Mansveld (PvdA) heeft dat afgelopen zomer besloten nadat uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport was gebleken dat de verpakkingssector nog steeds flessen met pvc produceert. Er komt ook een beloning voor het inleveren van kleine plastic flesjes en blikjes bij de kassa.) Het wegennet slibt steeds verder dicht, ondanks de aanleg van nieuwe wegen en het gebruik van vluchtstroken voor autoverkeer. Het doel om in 2018 100.000 deelauto’s op de weg te hebben en om afspraken met werkgevers te maken over het mijden van de spits is nog ver weg.
Volgend jaar worden de waterprojecten opgeleverd die de veiligheid van omwonenden verbeterd. Meer dan 4 miljoen mensen op 30 locaties zijn dan beter beschermd. Het budget van ProRail voor spooronderhoud voor de komende tien jaar is ontoereikend. Vanaf 2018 gaat het om een gat van 475 miljoen euro.
Schiphol krijgt meer ruimte om tot en met 2020 500.000 vliegbewegingen te verwerken. Volgend jaar wordt gestart met de uitbreiding en baanverlenging van luchthaven Lelystad voor de opvang van vluchten die Schiphol niet kan verwerken. NS is er niet in geslaagd een hogesnelheidslijn te exploiteren tussen Amsterdam en Brussel.
  Uitvoering van het energieakkoord, dat voorziet in een vermindering van de CO2-uitstoot met 25 procent in 2020 (ten opzichte van 1990) ligt niet op schema, ondanks een recent vonnis met daarin de opdracht dat het kabinet aanvullende maatregelen moet nemen.
 

Ministerie van Economische Zaken

Regeerakkoord voor de helft uitgevoerd
 
Inkomsten/Uitgaven
 
 
6,8 miljard
4,9 miljard
Bereikte doelen Dit moet er nog gebeuren
Terug in de Top-5 van meest concurrerende economieën (volgens World Economic Forum) Duurzame energiedoelstelling (14 procent 'duurzaam' in 2020) ligt bij lange na niet op schema
In 2013 werd met bedrijfsleven en onderwijssector het zogeheten Techniekpact 2020 gesloten Invoering Winstbox voor (kleine zelfstandige) ondernemers in 2015 is niet doorgegaan
Zonder er veel invloed op te hebben heeft minister Kamp het probleem van de haperende kredietverlening voor bedrijven beslist op de agenda gezet De ambitie om de regeldruk voor bedrijven te verminderen is volgens Hans Biesheuvel van ondernemersclub ONL totaal mislukt
 

Ministerie van Financiën

Regeerakkoord grotendeels uitgevoerd
 
Inkomsten/Uitgaven
 
 
121,5 miljard
6,8 miljard
Bereikte doelen Dit moet er nog gebeuren
Overheidsfinancien weer op orde: in grote lijnen gehaald: Nederland voldoet aan 3 van de 4 Europese begrotingseisen. Structureel tekort zou op -0,5 procent bbp moeten liggen; dat stijgt volgend jaar naar -1,2 procent bbp.
Begrotingstekort -1,9 procent bbp in 2016: wordt -1,4 procent bbp. ABN Amro terug naar markt als financiële markten zijn hersteld: kan elk moment gebeuren.
Strikter toezicht op financiële sector. Tussentijds maakte kabinet ambitie bekend om belastingstelsel te hervormen: dat lijkt deze kabinetsperiode niet meer te lukken.
Beperking bonussen in financiële sector. Tussentijds maakte staatssecretaris bekend de Belastingdienst te willen reorganiseren: dat loopt.
Totstandkoming Europese bankenunie.  
 

Ministerie voor Wonen en Rijksdienst

Regeerakkoord grotendeels uitgevoerd
 
Inkomsten/Uitgaven
 
 
629 miljoen
3,76 miljard
Bereikte doelen Dit moet er nog gebeuren
De aftrekbaarheid van de hypotheek is fors beperkt. Jaarlijks neemt het aftrekbare bedrag af en het maximale leenbedrag daalt tot 100 procent van de waarde van de woning in 2018. Kosten voor huurtoeslag worden beperkt. In 2012 werd er 2,8 miljard euro huurtoeslag uitgekeerd (een miljoen huishoudens), in 2016 naar verwachting 3,5 miljard.
Invoering van de verhuurdersheffing. Dit levert het kabinet dit jaar 1,3 miljard euro op, oplopend tot 1,7 miljard euro in 2017. Vanwege extra vraag naar sociale woningen voor vluchtelingen wijst het ministerie rijskgebouwen (kazernes, scholen) aan die door gemeenten kunnen worden omgebouwd tot tijdelijke woning.
ZZP'ers kunnen makkelijker aan een hypotheek komen. Dit is het gevolg van de Tijdelijke ministeriële regeling hypothecair krediet. De vrijstelling schenkbelasting voor kinderen van 18 tot 40 jaar wordt vanaf 2017 uitgebreid. Iedereen mag schenken tot 100.000 euro, als dat geld voor het eigen huis wordt gebruikt.