PvdA definitief tegen nieuwe gaswinning in Waddengebied

Gaswinning door Tulip Oil bij de Friese plaats Hemrik. Het Nederlandse olie- en gasbedrijf wil gas gaan winnen uit een bel in de Noordzee op een paar kilometer voor de kust van Terschelling.
Gaswinning door Tulip Oil bij de Friese plaats Hemrik. Het Nederlandse olie- en gasbedrijf wil gas gaan winnen uit een bel in de Noordzee op een paar kilometer voor de kust van Terschelling. Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

De PvdA wil dat er definitief geen nieuwe vergunningen meer moeten worden afgegeven voor gasboringen in het Waddengebied. Dat zegt PvdA-Kamerlid Jan Vos. Volgens de PvdA bedreigt boren naar gas bij bijvoorbeeld Terschelling de natuur en is er onvoldoende draagvlak onder de bevolking.

De concrete aanleiding voor het aanscherpen van het PvdA-standpunt is de wens van oliemaatschappij Tulip Oil om gas te winnen uit een bel onder de Noordzee, 3 tot 6 kilometer voor de kust van Terschelling. Het bedrijf heeft sinds 2013 een concessie voor een proefboring, maar nog geen definitieve vergunning. Minister Kamp heeft beloofd voor de zomer een besluit te nemen over het boren naar gas rond Terschelling.

Vrees voor schade aan natuur en te weinig draagvlak

PvdA-Kamerlid Vos vint dat eventuele nieuwe boringen bij Terschelling de milieu- en natuurwaarde van “de prachtige Waddeneilanden” te veel kunnen aantasten en heeft bovendien geconstateerd dat er te weinig draagvlak voor de boringen is onder de bevolking. Vos wil voorlopig niet tornen aan de lopende gasboringen in de Waddenzee waar al eerder een vergunning voor werd verleend.

De gemeenteraad van Terschelling sprak zich eerder unaniem uit tegen de gasboringen. Vanochtend vond op Het Plein in Den Haag een manifestatie plaats tegen de gaswinning. De actie is op touw gezet door actiegroep GasTvrij Terschelling, Milieudefensie en de Waddenvereniging.

Een motie van de PvdA en de Partij voor de Dieren om de plannen voor gaswinning op Terschelling voorlopig op te schorten kreeg vorige maand brede steun in de Tweede Kamer. Het parlement spreekt vanmiddag opnieuw met minister Kamp over de kwestie. Hoewel het standpunt van coalitiepartij PvdA zwaar kan wegen, beslist de minister uiteindelijk of de boringen rond het Waddeneiland er komen.

Lees ook: ‘Terschelling wil frusse lucht, geen gas’, een reportage uit februari. (€)