Nederland moet niet 1.700, maar ruim 2.000 asielzoekers extra opnemen

Volgens nieuwe EU-plannen moet Nederland 2048 extra asielzoekers opnemen om de migratiedruk op Zuid-Europa te helpen lenigen, driehonderd meer dan tot nu toe werd aangenomen. Dat heeft de Europese Commissie zojuist bekendgemaakt. In totaal wordt aan EU-landen gevraagd om 40.000 extra migranten op te nemen.

Dimitris Avramopoulos, de commissaris voor Migratie en Binnenlandse Zaken, spreekt tijdens een persconferentie over migranten.
Dimitris Avramopoulos, de commissaris voor Migratie en Binnenlandse Zaken, spreekt tijdens een persconferentie over migranten. Foto AP/Virginia Mayo

Volgens nieuwe EU-plannen moet Nederland 2.048 extra asielzoekers opnemen om de migratiedruk op Zuid-Europa te helpen lenigen, driehonderd meer dan tot nu toe werd aangenomen. Dat heeft de Europese Commissie zojuist bekendgemaakt. In totaal wordt aan EU-landen gevraagd om 40.000 extra migranten op te nemen.

Twee weken geleden presenteerde de Commissie een verdeelsleutel waarmee de extra asielzoekers verdeeld kunnen worden over Europa, gebaseerd op welvaart, bevolkingsaantallen, werkloosheidscijfers en wat landen tot nu toe al aan asielbeleid hebben gedaan. Daar is in de afgelopen dagen nog aan gesleuteld.

Geen quotum Italië en Griekenland

Nederland moet nu niet 4,35, maar 5,12 procent van de groep asielzoekers opnemen. Het verschil zit in het feit dat Griekenland en Italië bij nader inzien geen quotum krijgen. De extra asielzoekers zijn goed voor ongeveer 40 procent van wat Italië en Griekenland nu zelf aan migranten moeten begeleiden.

Niet elke bootvluchteling wordt geherhuisvest. Het gaat om migranten die vrijwel zeker voor asiel in aanmerking komen omdat ze uit crisisgebieden komen, zoals Syrië en Eritrea. Volgens eurocommissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) is het een “misvatting” dat het plan economische vluchtelingen ten goede zal komen. “Dit is geen voorstel om irreguliere migranten onderdak te geven”, zei hij aan het begin van de middag.

Zesduizend euro

Het betreft bovendien een eenmalige actie die alleen Griekenland en Italië ten goede komt - Malta valt buiten de boot. En er zijn eisen aan verbonden: zo moeten Rome en Athene bootvluchtelingen wel serieus registreren. Lidstaten mogen ambtenaren sturen om te controleren of dit ook echt gebeurt. De Europese Commissie wil landen 6.000 euro per geherhuisveste asielzoeker gaan betalen.

Volgens de zogenoemde Dublin-verordening zijn landen waar migranten het eerst voet aan wal zetten, ook verantwoordelijk voor de afhandeling van asielaanvragen. Tijdens grote migratiepieken, zo blijkt, komen landen in Zuid-Europa in de problemen; ze zijn daardoor geneigd om vluchtelingen ongeregistreerd te laten passeren. Het relocatieplan van de Commissie moet de nood lenigen én ervoor zorgen dat Dublin weer naar behoren gaat werken.

Kabinet terughoudend

Het kabinet toonde zich gisteren positief over veel onderdelen van de nieuwe Europese migratieagenda, maar was terughoudend over onder meer het plan voor herverdeling van de migranten over Europa. Het kabinet wil onder meer weten welke procedures er gelden tijdens een verplichte herplaatsing, wat er wordt verstaan onder “een noodsituatie” en wie er voor herplaatsing in aanmerking komen.

Ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken), Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) schreven daarnaast in een reactie op de plannen aan de Kamer dat hervestiging in de EU van 20.000 vluchtelingen die buiten de EU verblijven mogelijk moet zijn als andere landen ook hun verantwoordelijkheid nemen.