Oogkleppen op voor het Midden-Oosten

Illustratie Ruben L. Oppenheimer

De sunnieten zijn door iedereen in de steek gelaten bij hun strijd tegen Assad of tegen IS, aldus voormalig speciaal gezant voor Syrië Marcel Kurpershoek.

De verovering van Palmyra in Syrië en Ramadi in Irak heeft de wereld wakker geschud. IS is nog niet murw gebombardeerd. De herovering van Mosul, volgens plan dit voorjaar, zal niet lukken. In plaats daarvan is het kalifaat een stukje opgeschoven in de richting van Damascus en Bagdad, de zetel van de laatste Arabische kalief die er in 1258, gewikkeld in een tapijt, door Mongoolse paarden werd dood getrappeld. Zover is het nog niet. Het kan zijn dat Iran en de VS vanuit de lucht en met inzet van lokale bondgenoten IS weer in het defensief drijven.

De tegenkrachten in Syrië zijn de resterende strijdkrachten van het Assad regime en zijn lokale milities, en door Iran gesteunde shi’itische strijders, zoals Hezbollah en Hazara-Afghanen. De animo van andere sunnitische rebellen om IS aan te pakken is minimaal sinds de VS officieel  verklaarde dat IS hun doelwit moet zijn en niet Assad. Dat is als Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog vragen eerst tegen de Russen te vechten en de Duitsers even  met rust te laten. Sinds Assad vier jaar geleden het vuur opende op ongewapende demonstranten, zijn vooral door hem  220 duizend Syriërs in het oorlogsgeweld omgekomen. Bijna de helft van de bevolking is  verdreven. Ter vergelijking: alle Israëlisch-Arabische en Israëlisch-Palestijnse conflicten vanaf 1920 tot nu eisten ongeveer 120 duizend doden.

Uit angst voor het klassieke erfgoed in Palmyra spreekt men over ‘genocide op het verleden’. Voor de naasten van slachtoffers van Assads gifgasaanvallen, van vatenbommen die hele stadswijken platlegden, hongerbelegeringen en van systematisch doodmartelen is dat wrang. Als het westen oudheden in Palmyra wil redden, had het eerst het Syrische volk van Assad moeten redden. Als in Aleppo  christenen of Koerden woonden, was dan toegestaan dat Assad jarenlang ongestoord bommen op een weerloze bevolking wierp? Als je een geterroriseerde meerderheid niet helpt zich te verdedigen, kweekt dat begrip voor het lot van de minderheden? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Lees verder (€)