Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Geopolitiek

Kabinet heeft veel vragen over EU-plan om asielzoekers te herverdelen

Het kabinet is positief over veel onderdelen van de Europese migratieagenda. Het kabinet steunt het plan om mensensmokkelaars te bestrijden en landsgrenzen beter te beveiligen, maar heeft bijvoorbeeld nog vragen over het plan om vluchtelingen te herverdelen over Europa.

Migranten wachten onder een tent in de haven van Salerno vlak nadat ze zijn gered door de Italiaanse kustwacht.
Migranten wachten onder een tent in de haven van Salerno vlak nadat ze zijn gered door de Italiaanse kustwacht. Foto EPA / Luigi Pepe

Het kabinet is positief over veel onderdelen van de Europese migratieagenda, maar wil ook meer duidelijkheid van de Europese Commissie over onder meer het plan om migranten te herverdelen over Europa. Dat meldt het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het kabinet steunt het plan om mensensmokkelaars te bestrijden en landsgrenzen beter te beveiligen. Ook onderschrijft de regering dat de grondoorzaken van de migratieproblematiek moeten worden aangepakt in samenwerking met landen van herkomst en doorreis.

Het plan van de Europese Commissie om lidstaten te verplichten om in noodsituaties een onbekend aantal asielzoekers van andere EU-landen over te nemen, roept nogal wat vragen op bij het kabinet. Dat schrijven ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken), Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) in een reactie op de plannen aan de Kamer.

Welke vragen heeft het kabinet?

Brussel wil 40.000 asielzoekers uit Griekenland en Italië herverdelen over Europa, om de migratiedruk op Zuid-Europa te verminderen. Dat gaat de Europese Commissie morgen voorstellen. Nederland kan uitkomen op 1.740 extra vluchtelingen.

Update 18.38: ‘Tweeduizend vluchtelingen naar Nederland’

Het aantal vluchtelingen dat in het plan van de Commissie naar Nederland zal komen, is volgens het ANP geen 1.740, maar tweeduizend. Griekenland en Italië krijgen in tegenstelling tot de eerste plannen namelijk geen quota. Daardoor moeten er meer vluchtelingen verdeeld worden over de andere lidstaten.

Het kabinet wil nu onder meer weten welke procedures er gelden tijdens zo’n verplichte herplaatsing, wat er wordt verstaan onder “een noodsituatie” en wie er voor herplaatsing in aanmerking komen.

Samenwerken is essentieel

Het kabinet is het eens met de Europese Commissie dat samenwerking met landen buiten de EU essentieel is. Staatssecretaris Dijkhoff zegt:

“De capaciteit van landen buiten de EU moet worden versterkt om vluchtelingen een veilige haven te bieden, te voorkomen dat zij ten prooi vallen aan nietsontziende mensensmokkelaars en om op zee gevaar lopende mensen zo snel mogelijk te redden en op te vangen.”

En Minister Koenders reageerde:

“Voor deze problematiek bestaan geen simpele oplossingen. Dit vraagt om een langdurige aanpak met alle instrumenten waarover we beschikken, in nauwe samenwerking met de betrokken landen zelf. Ook in EU-verband pleit ik voor zo’n solidaire aanpak.”

Verantwoordelijkheid nemen

Het kabinet schrijft verder dat hervestiging in de EU van 20.000 vluchtelingen die buiten de EU verblijven mogelijk moet zijn als andere landen ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Een reeks Europese landen, waaronder Frankrijk, Spanje en Polen, heeft al kritiek geuit op het voorstel van eurocommissarissen Frans Timmermans en Dimitris Avramopoulos.

Correspondent in Brussel Stéphane Alonso schreef vanmiddag in NRC Handelsblad:

“EU-landen zijn huiverig, maar volgens Brussel is meer onderlinge solidariteit onvermijdelijk om het haperende asielbeleid te repareren. De huidige regels, die voorschrijven dat het EU-land van aankomst de asielaanvragen afwikkelt, treffen Zuid-Europa onevenredig hard.”

Volgens Koenders is er voor de problematiek rondom de bootvluchtelingen op de Middellandse Zee geen simpele oplossing. Koenders:

“Dit vraagt om een langdurige aanpak met alle instrumenten waarover we beschikken, in nauwe samenwerking met de betrokken landen zelf. Ook in EU-verband pleit ik voor zo’n solidaire aanpak.”

Minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) stelt vandaag in een open brief 50 miljoen euro extra beschikbaar voor hulp aan jonge mensen in Noord-Afrika die willen gaan ondernemen. Zij hoopt zo te voorkomen dat deze mensen de oversteek naar Europa maken.

Lees ook:Lees ook in NRC Handelsblad: ‘7.000 bootvluchtelingen gered in één weekend‘ (€).