Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Halsema beoogd voorzitter commissie UvA-financiën

Voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema
Voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema Foto ANP / Robin Utrecht

Femke Halsema is de beoogd voorzitter van de commissie die de financiële situatie bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat onderzoeken. Zij wordt bijgestaan door experts op het gebied van vastgoed, derivaten, accountancy en de verdeling van middelen over de faculteiten van de UvA.

Het comité onder leiding van Halsema is een van de eerste concrete gevolgen van de bezetting van het Maagdenhuis en de daaruit voortvloeiende bestuurscrisis bij de Universiteit van Amsterdam.

Bonte verzameling

De actievoerders bedongen daarbij meer inspraak en een onderzoek naar de UvA-financiën. Dat moet de vraag beantwoorden of het universiteitsbestuur de afgelopen 15 jaar de juiste keuzes heeft gemaakt op het gebied van bankieren, huisvesting en de reserves. Ook moet duidelijk worden hoe hoog de nood bij de UvA is, en of het mogelijk is om in de toekomst de bedrijfsvoering van de universiteit anders in te richten.

De commissie is er niet zonder slag of stoot gekomen. Een bonte verzameling van actiecomités, inspraakorganen, bevlogen studenten, medewerkers en hoogleraren en leden van de medezeggenschapsraad heeft tientallen uren vergaderd over hoe de beoogde hervorming van de universiteit vorm moet krijgen.

Amarantis

Vanmiddag verstuurde de UvA het bericht over het financiële comité aan alle medewerkers en studenten van de UvA. Zij mogen de komende dagen hun mening geven over de samenstelling van de onderzoekscommissie, en over de doelstellingen.

Beoogd vice-voorzitter van de financiële commissie is Victor Eiff, in het verleden onder meer directeur van de Rekenkamer in Amsterdam. Andere leden zijn de in derivaten gespecialiseerde advocate Hester Bais, oud-UvA docent planologie Dick Schuiling, hoogleraar Paul Wouters en adviseur Hendrik van Moorsel. Laatstgenoemde zat samen met Femke Halsema in de commissie die onderzoek deed naar de financiële ondergang van de scholenkoepel Amarantis.

In stilte onderzoek doen

Een tweede commissie, die zich gaat buigen over de gewenste democratisering van de UvA, is nog in oprichting. De comités opereren onder tijdsdruk, omdat er de komende periode een groot knopen moet worden doorgehakt die belangrijk zijn voor de toekomst van de universiteit. Die gaan over nieuwbouw, over de arbeidscontracten van het UvA-personeel en over de reorganisatie van studierichtingen.

De commissie zal ook, daar waar nodig, “de financiële relatie en financiële vervlechting met de Hogeschool van Amsterdam” onderzoeken. Om de commissie niet te belasten met nog meer tijdrovende inspraak zal die de komende maanden in stilte onderzoek doen.

De eerste resultaten worden na de zomer verwacht. Voorwaarde is wel dat het College van Bestuur van de UvA meewerkt aan het onderzoek naar haar eigen functioneren, en het onderzoek wil betalen.