Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Een levenstestament: goede investering?

Naast een gewoon testament schijn je tegenwoordig een levenstestament nodig te hebben. Is dat echt nuttig? Of proberen notarissen hiermee hun omzet te verhogen?

Volgens stichting Alzheimer Nederland krijgen elk uur vier Nederlanders de diagnose dementie. In totaal zijn er nu 260.000 patiënten, maar door vergrijzing explodeert dit naar 690.000 mensen in 2055. Daarmee groeit het aantal personen dat niet of moeilijk zelf beslissingen kan nemen.

Hoe moet dat met hun geldzaken, bedrijf of medische behandeling? Als er niets geregeld is, kan de kantonrechter een bewindvoerder, mentor of curator benoemen.

Maar ook dan kunnen geldkwesties blijven liggen. Het vakantiehuisje wordt niet meer onderhouden, de beleggingsportefeuille niet beheerd en beoogde schenkingen niet gedaan. Als je geest verzwakt, ligt financieel misbruik ook op de loer. Jaarlijks wordt zo 30.000 bejaarden geld afhandig gemaakt, vaak door familieleden, verzorgers of andere bekenden.

Tijdig een volmacht of levenstestament opstellen kan problemen voorkomen. In een volmacht kun je aangeven welke dingen je kind of partner mogen regelen als je dat zelf niet meer kunt. Zoals: je bankzaken bijhouden, huis verkopen, (klein)kinderen belastingvrij schenken en medische behandelingen goedkeuren. En eventueel wie op die handelingen toezicht houdt. Dit alles kun je laten opmaken en laten bewaren door de notaris. Hij geeft het document aan de gevolmachtigde op het moment dat een dokter je wilsonbekwaam verklaart. Zo kan niemand er mee aan de haal. De kosten, volgens degoedkoopstenotaris.nl: 121 à 425 euro.

Een levenstestament is een soort uitgebreide volmacht, die opgeslagen wordt in het centraal levenstestamentregister. Je kunt er in kwijt welke medische behandelingen je (niet) wilt en wat er moet gebeuren met je huis, inboedel en hond als je niet meer zelfstandig kunt leven. Verder kun je in je levenstestament ook wensen over je uitvaart, orgaandonatie of euthanasie opsommen en data opslaan over bankrekeningen, verzekeringspolissen, vermogen en wachtwoorden. Kosten (volgens degoedkoopstenotaris.nl): 221 à 868 euro. Vraag dus vooraf meer dan één offerte. Het bespaart tijd bij de notaris en dus geld als je je goed voorbereidt. Gratis informatie staat op notaris.nl en op hetlevenstestament.nl (kosten voor vragenlijst: 50 à 70 euro). Zo’n investering is het dik waard als je betwijfelt of het goed komt met je geld en andere belangrijke zaken als je niet meer zelf aan het roer staat.