Ziekteverzuim is veel te gemakkelijk in Nederland

Illustratie Ruben L. Oppenheimer

Als werknemers zich zelf verzekeren voor verzuim door niet-werkgerelateerde ziekten en zieken eerder worden geactiveerd, dan durven werkgevers ook eerder personeel aan te nemen, meent VVD-Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn.

Het Centraal Planbureau (CPB) gaf onlangs aan dat een verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte – van de huidige twee jaar naar een jaar – de belastingbetaler 900 miljoen euro zal kosten. De redering: er zullen dan meer mensen een beroep doen op een uitkering van de overheid.

De kans is groot dat deze CPB-doorrekening niet in het voordeel van werkgevers werkt. Zij dragen nu voor het overgrote deel de lasten van ziekte- en arbeidsongeschiktheid. Toch is het van groot belang die lasten eerlijker te verdelen: anders staan er straks onnodig mensen aan de kant die wel willen werken maar waarvoor werkgevers geen risico willen dragen.

Die risico’s zijn eenvoudigweg te groot. Denk aan een werkgever met vier werknemers in dienst, die voor één zieke werknemer niet alleen het loon door moet betalen, maar ook de reïntegratie moet faciliteren en vervanging verzorgen – wat leidt tot verdubbeling van de premie voor die ene functie. Daarom roep ik minister Asscher (Sociale Zaken) op om met de VVD te blijven nadenken hoe we de lasten voor werkgevers kunnen terugschroeven. Dan moeten we niet te bang zijn om meer verantwoordelijkheid neer te leggen bij zieke werknemers zélf.

Nederland heeft met Finland, Polen en Slovenië het hoogste ziekteverzuimpercentage in de Europese Unie. Dat komt omdat er te weinig prikkels zijn ingebouwd om het werk te hervatten. Mensen voelen het hier niet in hun portemonnee als ze langer ziek thuisblijven dan nodig.

Lees verder (€)

Anoushka Schut-Welkzijn (woordvoerder Sociale Zaken) is VVD-Tweede Kamerlid.