Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Milieu en natuur

Rond het heiligbeen sluimert de goddelijke waakvlam

Het Pinkstervuur brandde ook op de hoofden van de Boeddha en Mohammed. Met Pinksteren herdenken we het neerdalen van de Heilige Geest op de apostelen die eenzaam en bang zijn achtergebleven na de kruisiging van Jezus. Ze worden op slag bevangen door een enorm enthousiasme om de blijde boodschap te gaan verkondigen. De Bijbel zegt hierover: „Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten” (Handelingen 2:3). Iedereen heeft er wel een afbeelding van gezien: verbaasd kijkende apostelen met op hun hoofden vrolijk dansende vlammen.

Wat weinig mensen weten is dat Pinkstervuur ook terug te vinden is in de iconografie van andere religies, namelijk op de hoofden van de Boeddha en de profeet Mohammed. De Heilige Geest is geen strikt christelijke aangelegenheid, voorbehouden aan gedoopten. Ter hoogte van het heiligbeen sluimert in iedere mens een soort goddelijke waakvlam, die tot ontbranden komt als gekozen wordt voor de spirituele weg.

In de oosterse tradities is zij bekend onder de naam kundalini. Slechts weinig westerse yogabeoefenaars weten dat de gehele yogafilosofie erop gericht is om dit transcendente vuur in de mens te laten ontwaken.

Jezus gebruikt in de evangeliën de metafoor van levend water als hij het heeft over deze bron van energie. In het Johannesevangelie lezen we: „Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden…” (Joh. 7:37-39). De directe kennis over deze krachtbron in de mens, werd traditiegetrouw alleen gedeeld met een groepje ingewijden. De grote massa heeft hierover door de eeuwen heen slechts versluierd aanwijzingen gekregen via de symboliek in mythes, sprookjes, legendes en andere folklore.

In deze tijd van ontkerkelijking en verscherping van religieuze verschillen, zou het openbaar worden van deze mystieke kennis spirituele verdieping en verbinding kunnen brengen. Niet alleen de apostelen, ook de Boeddha, Mozes en Mohammed zijn bevangen door de Heilige Geest op pad gegaan om, ieder op hun eigen manier, ons te wijzen op een grotere werkelijkheid. Ook voor hen en hun volgelingen is dus het Pinksterfeest.

Auteur van Ecce Homo, de Beeldtaal van de Bijbel