Fraude in onderzoek naar het aanprijzen van homohuwelijk

Homoseksuele lobbyisten weten het homohuwelijk beter aan te prijzen, meldde Science. Het onderzoek blijkt vervalst.

Een onderzoek waaruit kwam dat je beter homoseksuele lobbyisten kunt inzetten als je mensen wilt laten instemmen met het homohuwelijk blijkt vervalst. De publicatie verscheen in Science. NRC Handelsblad meldde het nieuws kort op 15 december vorig jaar.

Het onderzoek leverde op dat na één gesprek met een homoseksuele lobbyist die van deur tot deur trekt om voor het homohuwelijk te pleiten, mensen negen maanden later nog positiever over het homohuwelijk denken. Na bezoek van een heteroseksuele lobbyist ebt het effect van het bezoek na een paar dagen weg. Het was onderzoek van twee Amerikaanse politieke wetenschappers, Michael LaCour en Donald Green, en kreeg ruime aandacht in de pers, vooral de Amerikaanse.

Twee promovendi uit Berkeley (van wie een net gepromoveerd is) en een hoogleraar van Yale University waren onder de indruk van het onderzoek en probeerden de resultaten te repliceren. Zij ontdekten ‘onregelmatigheden’, schrijven ze in een analyse die ze eergisteren online zetten op hun website. Het onderzoek had een onwaarschijnlijk hoog responspercentage. En een gebruikte vragenlijst had een veel te mooie antwoordverdeling.

Ze confronteerden de seniorauteur van het Science-artikel, Donald Green, hoogleraar politieke wetenschappen aan Columbia University, met hun bevindingen. Green vroeg zijn mede-auteur Michael LaCour de onderzoeksgegevens te overhandigen, waarop LaCour toegaf deels gefraudeerd te hebben. Green heeft daarop een excuusbrief aan Science geschreven, met de vraag het artikel terug te trekken. Op zijn eigen publicatielijst staat het inmiddels vermeld als ‘retracted’. LaCour, promovendus aan de University of California in Los Angeles, reageerde niet op vragen. De hoofdredactie van Science heeft de zaak in onderzoek en publiceert alvast een Expression of Concern.