Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Cultuur

Betaling jeugdzorg stokt door software, minder kinderen in behandeling

Jeugdhulpverlener in gesprek met een meisje.
Jeugdhulpverlener in gesprek met een meisje. ANP / Roos Koole

Bijna de helft van de vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten in Nederland krijgt de behandeling van kinderen door declaratieproblemen nog niet vergoed door gemeenten. Dat zegt de landelijke koepelorganisatie van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten LVVP in NRC Handelsblad.

Deze psychologen – vaak eenpitters, zo’n vierhonderd in getal – teren daarom in op reserves: geen vergoeding betekent voor hen geen salaris. Sommige vrijgevestigden richten zich daarom meer op het behandelen van volwassenen. Dat is financieel zekerder omdat die nog onder het ‘oude regime’ van de zorgverzekeraar vallen. De wachtlijsten voor kinderen lopen hierdoor op.

Gemeenten niet aangesloten op juiste systeem

Jeugdzorg valt sinds 1 januari van dit jaar onder gemeenten. Jeugdpsychologen moeten sindsdien zaken doen met een veelheid van gemeenten. Maar het zakendoen loopt technisch vaak spaak: in sommige regio’s is de “software” van psychologen en gemeenten niet goed op elkaar “afgestemd”. In andere regio’s, zoals in Amsterdam, zijn gemeenten nog niet “aangesloten” op het juiste declaratiesysteem.

Gevolg is dat vrijwel geen enkele rekening van vrijgevestigden over 2015 in de regio Amsterdam in behandeling is genomen. De gemeente spreekt van een “technisch probleem” dat “deze week” opgelost zal zijn. Als vrijgevestigden zich melden, zegt een gemeentewoordvoerder, “melden wij dat het mogelijk is om per post of via de mail te factureren.”

Alleen nog volwassenen

Als gevolg van de declaratieperikelen worden vrijgevestigden voorzichtiger met het aannemen van kinderen. Jos Haartmans, klinisch psycholoog in de regio Zuid-Limburg, behandelde vorig jaar nog “vijfentwintig tot dertig kinderen”. Nu behandelt hij alleen nog volwassenen.

“Anders loop ik het risico niet op tijd betaald te krijgen.”

Haartmans neemt “bij wijze van experiment” in juni voor het eerst dit jaar een kind in behandeling, om erachter te komen of zijn declaraties – ingediend op papier, verstuurd via de post – worden uitbetaald door de gemeente. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt de “signalen” te herkennen, maar heeft “nog geen zicht” op “de omvang”.

“De VNG is in gesprek met gemeenten en de koepelorganisatie van de vrijgevestigden.”