Aysel Erbudak

Voormalig directeur Slotervaartziekenhuis failliet verklaard

Foto ANP

Aysel Erbudak, de voormalig bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis, is vandaag persoonlijk failliet verklaard. De rechter zal een curator aanstellen.

Het persoonlijk faillissement is uitgesproken op verzoek van het Amsterdamse ziekenhuis. Dat krijgt nog 1,7 miljoen euro van zijn oud-bestuursvoorzitter.

Bij de zitting vandaag was Erbudak niet aanwezig. Ze liet zich evenmin vertegenwoordigen door een raadsman. Bij een persoonlijk faillissement sta je geheel onder curatele en kan je als gefailleerde niet meer over je geld beschikken en vereisen alle uitgaven vooraf goedkeuring van de curator. Doorgaans krijg je maximaal 90 procent van de bijstandsnorm om in de minimale levensbehoeftes te kunnen voorzien.

Volgens advocaat Mark Elkhuizen, die het Slotervaartziekenhuis vertegenwoordigt, heeft de rechtbank toegezegd dat morgen de naam van de curator wordt bekendgemaakt. Die zal volgens Elkhuizen verregaande bevoegdheden krijgen om voor de schuldeisers “de verhaalsmogelijkheden in kaart te brengen”. De curator zal naar verwachting de geldstromen van de voormalig ziekenhuisdirecteur gaan onderzoeken.

Privé-uitgaven op kosten ziekenhuis

Erbudak werd in 2013 geschorst en ontslagen na een conflict met de raad van commissarissen. Als toenmalig directeur van het Slotervaartziekenhuis ontving zij geen salaris. Zij kreeg alleen voorschotten waardoor zij veel van haar privé-uitgaven op kosten van het ziekenhuis deed. Ook nam zij contant geld op uit de kluis van het Slotervaartziekenhuis.

Eerder dit jaar kwam de rechter tot de slotsom, overigens in een zaak die Erbudak zelf tegen het ziekenhuis had aangespannen, dat zij 1,7 miljoen euro aan het ziekenhuis moest terugbetalen.

De rechter oordeelde dat Erbudak “ten onrechte aanmerkelijke bedragen aan het Slotervaartziekenhuis heeft onttrokken en ten gunste heeft laten komen aan zichzelf”. Erbudak moet daarnaast 2,4 miljoen terugbetalen aan een firma van de familie Schram die eigenaar was van het ziekenhuis. De familie verkocht het ziekenhuis eind 2013 toen aan Loek Winter, een andere ondernemer in de zorg.

Geëmigreerd naar Turkije

Erbudak is onlangs geëmigreerd naar Turkije waardoor zij geen vaste woon- of verblijfplaats meer in Nederland heeft. De Rabobank is van plan later dit jaar haar huis in Beverwijk openbaar te veilen op een bijeenkomst in De Rode Hoed.

Erbudak laat vanuit het buitenland weten:

“Ik betreur de rechtsgang in Nederland. Dit alles wil niet zeggen dat ik aan de beademing lig. Ik beloof dat ik een comeback maak waarbij de successen die ik in het Slotervaartziekenhuis heb behaald, zullen verbleken.”

De familie van Erbudak werd in een machtsstrijd om het ziekenhuis buitenspel gezet. De manier waarop dat gebeurde, via een flitsemissie, is omstreden. De tuchtrechter gaf de betrokken notaris in februari een waarschuwing. Notaris Zaman van kantoor Loyens & Loeff heeft destijds “niet gehandeld als een zorgvuldig en onafhankelijk notaris”.

De Ondernemingskamer, een afdeling van het gerechtshof gespecialiseerd in geschillen binnen bedrijven, oordeelde eerder deze maand dat de betrokken moedermaatschappijen echter geen wanbeleid hebben gepleegd.

‘Ontwrichtende rol’

De rechter oordeelt dat de manier waarop de familie als aandeelhouder werd kaltgestellt “moet worden bezien tegen de achtergrond van de crisis waarin het Slotervaartziekenhuis zich indertijd (begin 2013) bevond”. De rechter sprak van een “ontwrichtende rol” van Erbudak en had daarom begrip voor de omstreden emissie waaroor het aandelenbelang van haar familie in één keer daalde van 49 procent tot vrijwel nul procent.

Het openbaar ministerie onderzoekt enkele transacties die Erbudak als directeur namens het ziekenhuis deed. Het OM verdenkt Erbudak onder meer van valsheid in geschrift.