Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Houellebecq: ‘Zonder religie gaat het niet’

Als Frankrijk door de islam weer een machtig land kan worden, zal ze ingaan op die verleiding, vertelt Houellebecq over zijn vertaalde boek ‘Soumission’.

Bij vorige interviews in Amsterdam verscheen Michel Houellebecq steevast één of twee uur te laat, kwam hij uit de rosse buurt of uit de coffeeshop, was hij vergezeld van vriendin, vrouw of leden van zijn band. Dit keer tref ik hem in een betonnen hotel vlakbij station Utrecht Centraal, met uitzicht op een moskee. Hij zit in een conferentiezaal zonder ramen, met twee lijfwachten voor de deur – alleen. „Hij valt in slaap”, zegt zijn publiciteitsmedewerkster. „Ik ga koffie halen, misschien helpt dat.”

Houellebecq is in Nederland voor de promotie van Onderworpen, de vorige week in het Nederlands verschenen vertaling van zijn nieuwste roman Soumission. Het boek speelt in 2022, Frankrijk is na de overwinning van de leider van de moslimbroederschap een islamitisch land geworden.

Soumission verscheen op 7 januari, de dag van de aanslag op Charlie Hebdo. Op dezelfde dag had het tijdschrift op de cover een tekening van u, waarin men u laat zeggen „in 2015 verlies ik mijn tanden, in 2022 houd ik me aan de ramadan”. Hoe vond u die karikatuur?

„Luz tekent minder goed dan Cabu. Cabu is dood. Ik vond deze maar matig.”

Houdt u van de karikaturen van Charlie Hebdo?

„Soms. Sommige zijn goed. De omslag van Der Spiegel was geslaagder. Die had dezelfde karikatuur, maar met een kogelgat erin.”

Een aantal Amerikaanse PEN-leden wilden de prijs voor vrijheid van meningsuiting niet aan Charlie Hebdo geven. Heeft u daar begrip voor?

„Vaag. Ik begrijp de houding van de Amerikanen ten opzichte van religie niet zo goed.”

Ze vonden het niet gepast een tijdschrift te prijzen dat een minderheid in Frankrijk, een groep die al in het verdomhoekje zit, beledigt.

„De vrijheid van meningsuiting is belangrijker. Kunstenaars kunnen niet onderworpen worden aan de verplichting de sociale vrede te bewaren. Dat is niet hun verantwoordelijkheid.”

De hoofdpersoon van Onderworpen, François, is een weinig ambitieuze, cultuurpessimistische, eenzame Huysmansspecialist. Apathie, fatalisme, nog net niet dood - is dat uw diagnose van Frankrijk?

„Ja, maar het geldt niet alleen voor Frankrijk, ook voor Europa, voor het hele westen. Het boek zit heel eenvoudig in elkaar. Ik neem een personage met wie het in principe niet zo slecht gaat ongeveer alles af. Eerst zijn vriendinnetje, dan laat ik zijn ouders sterven, waardoor hij van zijn oorsprong wordt afgesneden. Ik laat hem zijn baan verliezen, waaraan aardige, bevredigende sociale contacten zitten. Helemaal aan het eind laat ik hem zijn grote intellectuele werk afmaken, zijn voorwoord van de Pleiade-uitgave van Huysmans. Ik ontneem hem dus alles wat mensen doorgaans levensvreugde geeft. Hij heeft niet echt een reden om zelfmoord te plegen, maar het vitale élan is verdwenen. Als ik hem dat allemaal heb aangedaan, verleid ik hem. Ik geef hem de mogelijkheid veel van die dingen terug te krijgen: een sociale positie, meerdere echtgenotes, erkenning. De islamitische rector van de universiteit waaraan hij werkt verleidt hem in het begin al met een lofzang op zijn werk. Vleierij werkt altijd.”

Houellebecqs vriend, de econoom Bernard Maris, werd bij de aanslag op Charlie Hebdo vermoord. Onlangs verscheen postuum Et si on aimait la France, een boek dat nu eens positief over het land wil zijn. Maris schreef het boek, zo lijkt het, om Houellebecqs diagnose te weerleggen en met name in reactie op Houellebecqs uitspraak dat „men zijn land niets verschuldigd is”. Onzin, schrijft Maris, Houellebecq is veel aan Frankrijk verschuldigd en omgekeerd nog meer. Heeft hij gelijk?

„Ik heb inderdaad misschien wat overdreven. Bernard en ik zijn het op sommige punten eens, bijvoorbeeld over het onacceptabele karakter van de Eerste Wereldoorlog. Frankrijk heeft toen veel te veel gevraagd van zijn burgers en dat was het begin van het einde. De Fransen hebben in 1940 zonder veel enthousiasme gevochten, ze hadden er gewoon genoeg van. De Algerijnse oorlog hebben ze met flinke tegenzin gevoerd. Er waren tussen 1914 tot 1918 al te veel doden gevallen. De rek was uit de patriottische veerkracht. Je bent je land dus wel iets verschuldigd, maar niet alles.”

Maris zegt dat Frankrijk u hartstochtelijk bezig houdt.

„Het blijft een interessant, paradoxaal land. Het is ontzettend depressief maar desondanks planten de mensen zich voort. Meer dan in Duitsland, Spanje en ook meer dan in Nederland. Vreemd om je te vermenigvuldigen als je overal om je heen catastrofes ziet. Dat is onverklaarbaar, dat zegt Bernard Maris ook.”

U steekt de loftrompet van Frankrijk, schrijft hij, u laat Frankrijk het centrum worden van een nieuw Romeins Rijk en het Frans wordt weer de belangrijkste taal van Europa.

„Dat is niet ironisch bedoeld. Het is echt een plan dat de Fransen zou kunnen verleiden. Ze zijn nooit helemaal bijgekomen van De Gaulle, van de onafhankelijkheid van de VS, het verlangen een grote politieke natie te zijn, voor de Arabische landen incluis. Dat Franse droombeeld ligt erop te wachten weer wakker gekust te worden.”

Uw moslimleider, de charismatische president Mohammed Ben Abbes heeft een islamitisch rijk rond de Mediterranée voor ogen dat de grootte van het Romeinse overtreft. Zo’n droom zou de Fransen uit hun depressie halen?

„Jazeker. Europa is iets wat Frankrijk deprimeert. Omdat Duitsland het belangrijkst is geworden. Maar ook omdat de contouren van Europa slecht gedefinieerd zijn. C’est foutu, het is afgelopen met Europa. De Fransen hebben een hekel aan Europa gekregen. In het begin was Europa een plan dat hen niet interesseerde. Toen ze gingen begrijpen dat het wel degelijk impact zou hebben, maakte onverschilligheid plaats voor afwijzing.”

In Onderworpen wordt Frankrijk islamitisch, met alle gevolgen van dien. De werkloosheid is zo goed als verdwenen, omdat bijna alle vrouwen weer thuis achter het aanrecht staan. Alle docenten hebben zich tot de islam bekeerd, polygamie is toegestaan. Het onderwijsbudget is afgeslankt, de leerplicht tot twaalf jaar, de Koran wordt onderwezen . Een mens kan niet meer zonder god leven, zei u. U gelooft niet meer in de ideeën van de Verlichting?

„We hebben nooit goed zonder god gekund. De ontkerstening van Frankrijk is redelijk recent. Voor de Tweede Wereldoorlog was het land nog volop rooms-katholiek. Nu is er een kleine opleving. Zonder religie gaat het niet. Maar mijn intuïtie zegt dat het rooms-katholicisme tot het verleden behoort.”

De islam heeft meer energie?

„Ja, de islam kan zich dus ontwikkelen. Ook in Europa.”

U heeft recent de koran gelezen en u vond hem minder erg dan u dacht. Vindt u de Koran gewelddadig?

„Dat hangt ervan af. Dat ik hem gelezen heb was misschien niet zo nuttig, omdat weinig moslims hem waarschijnlijk gelezen hebben. Wat telt, zoals gebruikelijk, zijn de mensen die hem interpreteren. Wie heeft de macht, wie heeft de meeste toehoorders. Daarom is het allemaal ook zo slecht voorspelbaar.

Front National en Marine Le Pen zijn in opkomst. Is dat gevaarlijk?

„Door de dreiging van het FN kan een steeds rechtser Frankrijk in 2017 weer een linkse president kiezen. Frankrijk zal over twee jaar nog rechtser zijn dan in 2012. Als François Hollande herkozen wordt kan het slecht aflopen. In ieder geval zal de emigratie stijgen. Veel Fransen, vooral jongeren, zullen vertrekken. Ze gaan nu al, voor het eerst in de geschiedenis. Ze verdragen Frankrijk niet meer. Marine Le Pen lijkt iedereen flink onder controle te hebben, dus het hoeft niet tot geweld te leiden. Als Hollande herkozen wordt, is dat niet gezond en wordt het een drama.”

Blijft u dan in Frankrijk?

„Dan zal ook ik het land verlaten.”

In uw roman Elementaire deeltjes was een van de slogans ‘de toekomst zal vrouwelijk zijn’. U gelooft, zei ook Bernard Maris, in een toekomst waarin de macht in de maatschappij steeds meer bij de vrouwen zal liggen. Maar in Onderworpen verliest de vrouw haar zelfstandigheid.

„Alles in overweging nemend denk ik toch dat het patriarchaat zal winnen. Louter om demografische redenen. Patriarchale families planten zich sterker voor, dus ze zullen logischerwijs de overhand krijgen.”

Bent u een vrouwenhater?

„Nee, dat ben ik niet. Ik houd van vrouwen. Ik ben een macho. Een misogyn is iemand die vrouwen irritant vindt, de macho houdt ervan dat de vrouw de vrouwenrol speelt. Ik beklaag vrouwen zelfs. Ze proberen te veel dingen tegelijk te doen, dat is vermoeiend. Moeder, vriendin, minnares, professional - nee, ik zou geen vrouw willen zijn.”