Waarom buitenlanders investeren in Nederlandse zorgcomplexen

Foto iStock

In Nederland wordt steeds meer belegd in zorgvastgoed. Daar gaat het vandaag over op de Zorgvastgoed Dag 2015 bij de Nyenrode Business Universiteit. En waarschijnlijk ook tijdens de aandeelhoudersvergadering van het Belgische Cofinimmo, één van de grootste Europese beleggers in zorgvastgoed. Vier vragen.

1. Wat is zorgvastgoed?

Het woord zegt het eigenlijk al wel een beetje: vastgoed, gebruikt door zorginstellingen. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, zorgcomplexen of aanleunwoningen.

In 2013 werd 120 miljoen euro belegd in zorgkapitaal, slechts twee procent van het totale investeringsvolume. Maar een jaar later was dit bedrag al bijna drie keer zo hoog. En die stijgende lijn zet nog wel even door, zo schat vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff.

Van eerdere jaren zijn geen gegevens verzameld, omdat het volume toen simpelweg te klein was. Eric Scheijgrond, Associate director bij DTZ Zadelhoff Healthcare:

“In het verleden kwam de financiering nog vanuit banken of woningcorporaties, maar door veranderde regels is het voor hen steeds moeilijker om hier geld beschikbaar voor te maken.”

2. Wie is Cofinimmo?

Cofinimmo is een Belgische vastgoedinvesteerder die actief is in België, Frankrijk en Nederland. Het vastgoed - totale oppervlakte ongeveer 1,8 miljoen vierkante meter - heeft een waarde van bijna 3,2 miljard euro. Het bedrijf investeert vooral in kantoren en zorgvastgoed. En dat laatste sinds 2012 ook steeds meer in Nederland.

In de portefeuille van zorgvastgoed in het laatste jaarverslag van Cofinimmo staan elf locaties in Nederland, waarvan drie Bergman Clinics.

De omzet van het bedrijf bestaat uit de huurinkomsten en dit loopt de laatste jaren wel wat terug. Vorig jaar draaide het zelfs verlies, maar dat kwam voornamelijk doordat er veel geld verloren ging bij de verkoop van het Brusselse kantoorgebouw North Galaxy.

3. Wie beleggen er verder nog in zorgvastgoed?

Bijvoorbeeld de Nederlandse investeerders Bouwinvest, Syntrus Achmea, Vesteda en Amvest. Maar niet alle investeerders maken de precieze cijfers van de beleggingen bekend.

4. Waarom is het Nederlandse zorgvastgoed interessant voor het buitenland?

“Buitenlandse investeerders zijn sowieso al geïnteresseerd in vastgoed in Nederland vanwege de stabiele waardeontwikkeling”, zegt Scheijgrond van DTZ Zadelhoff.

Het zorgvastgoed geeft investeerders dankzij de vergrijzing een grote mate van zekerheid. De markt is stabiel in vergelijking met de kantorenmarkt die beïnvloed wordt door economische ontwikkelingen, zo omschrijft Cofinimmo het.

Bovendien worden er veel lange huurcontracten afgesloten. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten bij het zorgvastgoed van Cofinimmo in Nederland is nog 13,7 jaar.

En Cofinimmo wil graag nog uitbreiden in ons land, zo blijkt uit het laatste jaarverslag:

“De groei van onze zorgvastgoedportefeuilles in Nederland en Duitsland zullen ook onze voorkeur blijven genieten.”