Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Zorg

Vaccinatie jongens tegen seksueel overdraagbaar virus loont

Een jongetje wordt gevaccineerd.
Een jongetje wordt gevaccineerd. Foto ANP / Robin Utrecht

Het vaccineren van jongens tegen het humaan papillomavirus (HPV) loont de moeite. Dat blijkt uit onderzoek van het VUmc in Amsterdam.

Nu worden alleen twaalfjarige meisjes opgeroepen om zo’n vaccin te halen, om vrouwen te beschermen tegen baarmoederhalskanker. HPV kan echter ook tumoren veroorzaken bij mannen – met name anuskanker, peniskanker en bepaalde vormen van keelkanker. Indirect worden mannen hiertegen beschermd door de vaccinatie van hun bedpartner, maar voor homoseksuele mannen gaat dat niet op.

Epidemioloog Hans Berkhof van het VUmc:

“Omdat de vaccinatiegraad onder meisjes blijft steken op 60 procent en de prijs van het HPV-vaccin nog altijd daalt, wordt het steeds aantrekkelijker om het vaccinatieprogramma uit te breiden met jongens”

Seksueel overdraagbaar

Vandaag is in The British Medical Journal een artikel verschenen met de doorrekeningen van diverse scenario’s van Berkhofs team. De conclusie is dat bij de huidige vaccinatiegraad van meisjes 800 jongens gevaccineerd zouden moeten worden om één nieuw geval van kanker te voorkomen.

Maar het rendement van het vaccineren van jongens wordt snel kleiner naarmate er meer meisjes gevaccineerd worden. Bij een vaccinatiegraad van 90 procent onder meisjes, zouden tenminste 1.700 jongens gevaccineerd moeten worden om één geval van kanker te voorkomen.

Het humaan papillomavirus wordt overgedragen door seksuele contacten, een infectie met het virus kan jaren later nog tumoren veroorzaken. De beste maatregel die de Nederlandse overheid kan nemen om kanker door HPV te voorkomen, is dus stimuleren dat meer meisjes gevaccineerd worden. Maar volgens Berkhof is dat niet realistisch:

“Ook in de ons omringende landen ligt de vaccinatiegraad bij meisjes rond de 50 tot 70 procent. Je moet de lat dus niet te hoog willen leggen.”

Een alternatief zou kunnen zijn alleen homoseksuele mannen extra te vaccineren tegen HPV. Berkhof:

“Het effect van het vaccin zal lager zijn, omdat ze later gevaccineerd worden en het virus misschien al hebben opgelopen. maar het is wel kosteneffectief.”