Nederlandse economie groeit opnieuw, maar wel minder hard

Foto: ANP / Lex van Lieshout

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat betekende de vierde kwartaalgroei op rij. De economische groei lag wel lager dan een kwartaal eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek zojuist bekend op basis van een eerste raming.

In het vierde kwartaal steeg het bruto binnenlands product met 0,8 procent. In de eerste raming werd toen overigens 0,5 procent groei gemeld.

Breed gedragen

Ten opzichte van een jaar eerder kwam de groei uit op 2,4 procent. De groei wordt volgens het CBS “steeds breder gedragen”. Zowel de investeringen, de consumptie als de internationale handel leverde groei op. Ook de overheid gaf iets meer uit.

Nederland exporteerde beduidend meer olieproducten en machines en leverde meer diensten aan het buitenland. Omdat de invoer iets minder steeg, leverde dat extra bbp op. Consumenten gaven vooral meer uit aan meubels en electronica, en bezochten daarnaast vaker horecagelegenheden. Ook aan gas werd wat meer uitgegeven, omdat het iets kouder was dan een jaar eerder.

De investeringen groeien volgens het CBS “aanzienlijk”, vooral in huizen en vervoersmiddelen door consumenten en in machines, telefonie en software door bedrijven. Op financiële dienstverleners en boeren na, produceerden alle bedrijfstakken daarnaast meer dan een jaar eerder.

Banen

Met de economische groei is ook het tempo waarin de Nederlandse arbeidsmarkt herstelt in het eerste kwartaal wat afgenomen. Er kwamen per saldo zo’n 6000 banen bij, tegen 40.000 in het laatste kwartaal van 2014. De groei van het aantal banen kwam volledig van zelfstandigen die opdrachtgevers wisten te vinden. Het aantal banen bij een baas nam niet toe.

Afgelopen kwartaal zaten 635.000 mensen zonder werk, wat neerkomt op 7,1 procent van de beroepsbevolking. Dat waren er 2000 minder dan in de voorgaande periode.

De ‘dynamiek’ op de arbeidsmarkt nam wel toe: 134 duizend werklozen vonden een baan en 107 duizend werkenden werden werkloos. Verder betraden meer mensen vooralsnog tevergeefs de arbeidsmarkt dan dat er zich terugtrokken: 200 duizend mensen kwamen beschikbaar voor een baan en gingen op zoek naar werk; omgekeerd verlieten 174 duizend werklozen de arbeidsmarkt.

Vooral jongeren vonden meer werk. Het aantal mensen dat een jaar of langer langs de zijlijn staat nam toe, vooral onder 45-plussers.

Vervuiling

Economische activiteit gaat gepaard met uitstoot van CO2. De uitstoot van koolstofdioxide nam echter in het eerste kwartaal veel harder toe dan het bbp, met een stijging van 8,1 procent. Dat komt mede door het relatief koudere weer, maar als daarvoor wordt gecorrigeerd nam de uitstoot nog steeds met 3,8 procent toe op jaarbasis terwijl de economie dus op jaarbasis met 2,4 procent aandikte.

De hogere uitstoot komt doordat energiebedrijven meer CO2 zijn gaan uitstoten, schrijft het CBS. Dat kwam vooral doordat er meer vraag was vanuit het buitenland. Ook de landbouw, delfstoffenwinning, industrie en de bouwsector stootten meer koolstofdioxide uit. Alleen de chemische industrie stootte veel minder uit - omdat daar ook minder werd geproduceerd.

Eurozone

De economische groei in de eurozone kwam gemiddeld ook op 0,4 procent op kwartaalbasis uit, maakte Eurostat zojuist bekend. In tegenstelling tot in Nederland betekent dat dat economische groei iets is aangetrokken: in het vierde kwartaal groeide het bbp met 0,3 procent.

In Duitsland viel de economische groei net als in Nederland terug, van 0,7 naar 0,3 procent. De Franse economie trok juist flink aan, van 0,1 naar 0,6 procent. In het door schulden geplaagde Griekenland kromp de economie in het eerste kwartaal met 0,2 procent, terwijl in de laatste maanden van het jaar nog 0,7 procent groei werd genoteerd.