Economie

ABN-topman Zalm heeft toch spijt van omstreden salarisverhoging

Foto ANP

Liever hadden ze het er bij ABN Amro helemaal nooit meer over gehad: de salarisverhoging van 100.000 euro voor het bestuur, waardoor de beursgang van de staatsbank is uitgesteld. Verzoeken om interviews met bestuurders van de bank werden afgewezen.

Nu, twee maanden na het uitstellen van de beursgang, praat topman Gerrit Zalm voor het eerst met de pers. Officiële aanleiding: de publicatie van de kwartaalcijfers van ABN Amro. De staatsbank grijpt dit moment aan om tóch publiekelijk spijt te betuigen over de salarisverhoging, die inmiddels is teruggedraaid. Een ultieme poging om de woede tegen de bank tot bedaren te brengen. Aanvankelijk verdedigden de bestuurders de verhoging nog en zeiden ze de “onrust” te betreuren – niet de verhoging zelf.

Hebt u daar nu wel spijt van?
“Ja. We hadden dit niet moeten doen. Soms kom je tot de conclusie dat je een verkeerde afweging hebt gemaakt. Dan is het goed daar ronduit voor uit te komen.”

Vindt u de verhoging nu ook moreel onverdedigbaar, net zoals de minister van Financiën?
“Het woord immoreel krijg ik niet over mijn lippen. Het feit dat je iets gedaan hebt wat je betreurt maakt het niet immoreel.”

U noemde de verhoging eerst een versobering en sprak van een inlevercultuur. Waarom verdedigde u de verhoging?
“Omdat ik dat meende. Nu niet meer.”

Had juist u, met uw achtergrond als minister, niet beter moeten weten?
“Ik had beter moeten weten.”

Waarom heeft u niet naar de waarschuwingen van de minister geluisterd?
Na een stilte heft Zalm zijn handen in de lucht. De suggestie: hij weet het niet. Dan:

“Ik denk dat hier een rol heeft gespeeld dat er ook sprake moet zijn van goed werkgeverschap. En dat daar bij hoort: afspraak is afspraak.”

U heeft zijn woorden wel als waarschuwing opgevat?
“Ja, ik luister altijd wel naar wat de minister zegt.

Maar heeft u zijn woorden ook zo begrepen?
“Hij spreekt Nederlands. Maar zijn waarschuwing heeft niet de doorslag gegeven.”

Zag u zijn harde morele veroordeling aankomen?
“Ik had geen vermoedens.”

Baalde u daarvan?
“Ik heb niet behoefte om al mijn zielenroerselen in de krant te zetten.”

Wat voor consequenties verbindt u voor uzelf aan deze fout?
“Nou, dat ik me probeer te beperken tot eens in de twaalf jaar een grote fout.” Zalm lacht uitgebreid. “Als minister moest ik ook ooit diep door het stof.”

Ervaart u het zo?
“Ja, het is niet prettig om te zeggen: ik heb een verkeerde afweging gemaakt.”

Hoe is de relatie met uw aandeelhouder nu?
“Die is goed. We gaan binnenkort met zijn tweeën eten. Dat hebben we niet eerder gedaan. Ik vind het leuk dat hij me heeft uitgenodigd, dat geeft aan dat de verhouding goed is. Zo ervaar ik het.”

Kunt u uitleggen waarom u als bankbestuurder ruim 750.000 euro verdient en vroeger als minister van Financiën en bestuurder van een land ‘slechts’ een ministersalaris?
“Nee. Maar ik kan ook niet uitleggen waarom voetballer Ronaldo verdient wat hij verdient. Ministers worden in Nederland bescheiden betaald.”

Dus bankiers verdienen niet te veel, maar ministers te weinig?
“Voor de meeste mensen zijn dit natuurlijk enorme salarissen. Maar in vergelijking met bedrijven van vergelijkbare omvang worden wij relatief bescheiden betaald.”

In deze krant werd u een partijman zonder achterban genoemd, als oud-minister van de VVD. U kreeg geen steun in Den Haag. Hoe heeft u dat ervaren?
“Als je iets verkeerds hebt gedaan, moet je niet denken dat je gesteund wordt. Ik had zelf verstandiger moeten zijn.”

Zalm is even stil.

“Nou, spijt, dom, onverstandig. Nog meer kwalificaties gewenst?”

De minister zegt: geen salarisverhogingen en bonussen zolang de staat aandeelhouder is. Hoe hard is die afspraak?
“Die is hard. Dat staat straks ook in het prospectus. Dus we krijgen geen salarisrellen meer.”

Is een beursgang in 2015 nog haalbaar?
“Dat hangt vooral af van de politieke besluitvorming. Ik onderschrijf de conclusie van minister Dijsselbloem en premier Rutte, dat dit jaar nog mogelijk is.”

55 Procent van de Nederlanders vindt dat u moet vertrekken, bleek uit een recente peiling. Overweegt u een vertrek?
“Ik moet die 55 procent teleurstellen.”

U zegt: ik heb een fout gemaakt, maar niet zo erg dat ik moet vertrekken?
“Ja. Dat vindt de minister ook. Ik zou het ook niet goed vinden voor de bank om nu de kuierlatten te nemen. We hebben ook het vertrouwen van de Ondernemingsraad. Dat hebben ze expliciet uitgesproken na dit akkefietje.”

Hij verbetert zichzelf snel: “Na alle onrust.”