Koeien staan meer op stal, en dat leidt tot meer ammoniakuitstoot

Foto ANP / Koen Suyk

Het op stal houden van koeien leidt tot een hogere ammoniakuitstoot. Aangezien melkkoeien ten opzichte van twintig jaar geleden nu veel minder in de wei rondlopen, wordt daardoor nu relatief meer ammoniak uitgestoten. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

In de jaren negentig was het op stal houden van melkkoeien nog een uitzondering. In 2013 werd in sommigen regio’s meer dan de helft van de koeien het hele jaar op stal gehouden. En koe die permanent een box leeft, levert ongeveer 8 kilo meer ammoniak op dan een koe die in de zomer naar buiten mag, schrijft het CBS:

“Bij vermenging van mest in de stal zorgen chemische processen voor een hoge ammoniakuitstoot. In de wei treedt die vermenging niet op. Bij het uitrijden van de mest uit de stal komt opnieuw ammoniak vrij.”

Als de weidegang nog op hetzelfde niveau had gelegen als 15 tot 20 jaar geleden, zou de totale ammoniakuitstoot in Nederland 3,7 miljoen kilo lager uitgevallen zijn, berekende het CBS. Ten opzichte van de feitelijke uitstoot van 120 miljoen kilo, is dat een verschil van 3 procent.

De wei in

Het Nederlandse kabinet wil dat meer koeien de komende jaren weer de wei in gaan: in 2020 tachtig procent. Als dat lukt, zou de emissie van ammoniak met een half miljoen kilo verminderen.

Of het lukt om meer koeien vers gras te laten eten, is de vraag. Sinds begin dit jaar is het Europese melkquotum vervallen, waardoor er geen maximum meer zit op hoeveel melk er geproduceerd mag worden. In aanloop daarnaartoe nam het aantal melkkoeien al toe. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat de koe uit de wei verdwijnt naarmate bedrijven intensiever worden (meer koeien en/of melk per hectare).

Als de trend van meer opstallen doorgaat, en in 2025 twee derde van de melkkoeien het hele jaar op stal staat, neemt de ammoniakemissie vergeleken met 2013 met 2,6 miljoen kg toe, aldus het CBS.