DNB waarschuwt banken alvast voor strengere kapitaalseisen

Foto ANP / Lex van Lieshout

Nederlandse banken worden waarschijnlijk hard geraakt door strengere internationale regels over hoeveel kapitaal banken moeten aanhouden om een hypotheeklening af te dekken. De directies van de banken kunnen daar het beste nu al rekening mee houden, waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag.

Het Bazel-comité dat over de internationale bankregels gaat, is van plan om banken minder bewegingsruimte te geven in de kapitaalvereisten. Nu hebben banken veel vrijheid om zelf te bepalen wat het risico is, en dus hoeveel geld ze aanhouden om die risico’s af te dekken. Bazel wil de interne risicomodellen en de kapitaalvereisten meer standaardiseren.

Betaalmoraal

Omdat Nederlandse hypotheken relatief hoog zijn ten opzichte van de waarde van het onderpand kunnen de strengere regels “relatief stevig ingrijpen in Nederland”, schrijft de Nederlandse toezichthouder. Omdat in Nederland ondanks de hoge leenbedragen trouw wordt afgelost en de uiteindelijk kosten voor huishoudens lager liggen door de hypotheekrenteaftrek, houden banken nu relatief weinig buffer aan ten opzichte van banken in het buitenland.

Als de regels worden gestroomlijnd, krijgen banken minder ruimte om rekening te houden met de goede Nederlandse betaalmoraal. En omdat de verhouding tussen kapitaal en onderpand zo groot, moeten Nederlandse banken waarschijnlijk flink meer kapitaal gaan aanhouden dan nu het geval is.

Lobby

DNB zet zich er bij het Bazelse Comité voor in dat wordt gekozen voor “een benadering die recht doet aan het risicoprofiel van de Nederlandse hypotheekportefeuilles”. Omdat er waarschijnlijk gestandaardiseerd wordt, kan er echter sowieso niet meer geheel rekening worden gehouden met de regionale verschillen.

Waarschijnlijk beslist Bazel eind dit jaar over de nieuwe regels. Als die nieuwe regels er komen, duurt het daarna waarschijnlijk nog een aantal jaren voordat deze ook in Europese regelgeving zijn omgezet. DNB:

“Tot er meer duidelijk is over de uiteindelijke uitkomst van de herziening van kapitaalsvereisten, doen de banken er goed aan in hun strategie en bedrijfsvoering rekening te houden met een verhoging van kapitaalvereisten.