Brieven

Matthijs mag best naar SBS

Vorige week maandag werd bekend dat zes presentatoren bij de NPO nog steeds meer verdienen dan de Wet Normering Topinkomens (WNT) voorschrijft. De NPO verschuilt zich elk jaar achter het feit dat het extra geld door de omroepverenigingen zelf wordt betaald en niet van belastinggeld. Dat klinkt sympathiek, maar toch is het gek dat de overheid de WNT voor alle (semi-)publieke topbestuurders streng handhaaft, behalve voor het ‘unieke talent’ van Matthijs van Nieuwkerk en consorten. Diezelfde belastingbetaler waar de NPO zich op beroept, subsidieert onze staatstelevisie immers niet, zodat zij met commerciële zenders kan gaan concurreren. Programma’s die commerciële zenders aanbieden, hoeft de NPO namelijk niet te maken. Het is daarom niet erg als het talent dat niet minder wil verdienen dan Mark Rutte, alsnog de Jack-Spijkermanroute richting RTL of SBS inslaat.

De NPO kan beter in een aantal jonge en goedkopere talenten investeren in plaats van in één duur kijkcijferkanon. Alleen dan kan de NPO daadwerkelijk het onderscheidende karakter dat zij zelf continu pretendeert te hebben, echt waarmaken.

Bestuurslid Jonge Democraten

Downloaden voor dummies

Maar hoe kraak ik fietssloten

Hartelijke dank voor uw ‘Downloaddienst voor Dummies’ (7/5). Nu weet ik eindelijk hoe ik het werk van anderen gratis illegaal kan downloaden. Kunt u een volgende keer uitleggen hoe ik gratis illegaal van het openbaar vervoer gebruik kan maken, andere betalingen kan omzeilen en hoe ik auto- en fietssloten kan kraken? Op die terreinen ben ik ook nog steeds een dummy en als u toch bezig bent.

J. Visser

Verenigd Koninkrijk

Cameron heeft minderheid

Media wekken de indruk dat Labouraanhangers massaal zijn overgelopen naar Cameron. Dat is niet het geval. Vergeleken met 2010 kregen de Tory’s (Conservatieven) nauwelijks meer stemmen: van 36,1 naar 36,9 procent. De grote verliezer Labour ging nog iets meer vooruit: van 29,0 naar 30,4 procent. Labour verloor 40 zetels aan de Scottish National Party, die in één keer van 6 naar 56 zetels sprong. In de rest van het Verenigd Koninkrijk haalde Labour 14 zetels meer dan in 2010.

Maar door het districtenstelsel pakten de verkiezingen verschillend uit. De Tory’s gingen van 306 naar 331 zetels: 3,9 procent zetels meer op totaal 650 Lagerhuiszetels. Bij Labour was het andersom: van 258 naar 232, juist 4,0 procent minder. Bij een stelsel van evenredige vertegenwoordiging zouden de Tory’s met 36,9 procent maar 239 zetels hebben gehaald, lang geen meerderheid. De opkomst was 66 procent, dus slechts 24 procent van de kiesgerechtigden heeft op de Tory’s gestemd. De regering-Cameron II steunt dus maar op een (kleine) minderheid van de kiezers en kiesgerechtigden.

Jan de Kievid

Geldcreatie

Een bank schept altijd geld

Klaas van Egmond en Bert de Vries stellen voor dat alleen de staat het recht zou moeten hebben om geld te scheppen, niet particuliere banken (8/5). Dat zou betekenen dat banken geen leningen meer kunnen geven: zelfs als een bank alleen geld kan uitlenen dat rekeninghouders bij haar hebben gestald, wordt geld geschapen: hetzelfde geld dat wordt uitgeleend, blijft immers ook nog beschikbaar voor de rekeninghouder. De geldhoeveelheid neemt dus toe met het bedrag dat wordt uitgeleend. Een bank die geen leningen meer kan verstrekken, kan niet bestaan en dus is het pleidooi van Van Egmond en De Vries in feite gericht op het nationaliseren van alle banken. Zouden politici werkelijk beter zijn in het draaiend houden van een financieel systeem dan met elkaar concurrerende banken? Bij alle problemen rond de crisis van de laatste jaren moeten we in het oog houden dat ons financieel systeem ook de welvaartsgroei van de afgelopen honderd jaar mede mogelijk heeft gemaakt. Hervorming van dat systeem zijn zeker nodig, maar afschaffing is niet de oplossing.

Dr. Tom Kuhlman

Staatsbank is veel erger

Onderzoek naar de financiële crisis heeft bij de heren Van Egmond en De Vries (hoogleraren Milieukunde) tot de conclusie geleid dat de huidige financiële problemen opgelost kunnen worden door geldcreatie bij de banken weg te halen, en bij de overheid te monopoliseren. Nu is het duidelijk dat in de financiële sector veel mis is gegaan, maar of dit nu de goede weg is?

Geldcreatie ontstaat bij het verstrekken van krediet aan particulieren en ondernemers. Deze partijen krijgen direct koopkracht tegen de verplichting dit in de toekomst tegen een rentevergoeding terug te betalen. Het is de rol van de bank te taxeren of de tegenpartij voldoende kredietwaardig is. Uit eigen belang mag verwacht worden dat banken dit kritisch doen. Desondanks hebben banken volgens het artikel op veel te grote schaal uitgeleend in de afgelopen decennia en daarmee de crisis veroorzaakt. Sterker, Van Egmond en De Vries stellen dat instabiliteit als deze inherent is aan geldcreatie door private partijen.

Het alternatief lijkt me erger. Je zal voor je hypotheek of ondernemersfinanciering maar afhankelijk zijn van een staatsbank. In China kennen ze iets dergelijks: de staatsbanken worden min of meer gedwongen voor de politiek aantrekkelijke projecten en bedrijven te financieren. De gewone man die een bedrijfsfinanciering of hypotheek wenst, is genoodzaakt zich tot het ‘zwarte’ financieringscircuit te wenden. Tenzij er verkiezingen aankomen. Dan is er een grotere kans dat de geldkraan ook voor hem opengaat.

Abbo de Visser

Ramsey Nasr

Carrière Nasr tegenbewijs

Graag betuig ik mijn steun en bewondering voor het artikel van Ramsey Nasr (9/5). Ik heb mijn leven lang een nutteloos vak gedoceerd en uitgeoefend en zie net als Nasr de opheffing wegens gebrek aan rendement van nutteloze vakken als een dodelijk gevaar voor de samenleving. Ook is het gebaseerd op rekenfouten van de eerste orde. Nasrs eigen schitterende loopbaan is een mooi tegenbewijs.

Mieke Bal

Mijn Pabo ook vermorzeld

Hulde voor Nasrs kraakheldere stuk in Opinie & Debat (9/5). Ik heb het met verdriet gelezen. Zo heb ik de Montessori Pabo van de Bouwman Academie in Amsterdam als resultaat van onbaatzuchtig verheffingsdenken van drie generaties voor mij vermorzeld zien worden door de managers en bestuurders van de Hogeschool van Amsterdam.

Er kunnen niet genoeg stukken als deze geschreven worden.

Marguerite Berreklouw Lerarenopleidster Hogeschool van Amsterdam

Godsdienstregistratie

Kerken wilden registratie

„Het was betutteling van de toenmalige vaderlandse overheid, eisend dat iemands godsdienst werd geregistreerd” (Brieven, 9/5). Oorspronkelijk, voor Napoleon, was de bevolkingsadministratie een kerkelijke aangelegenheid. Bij de inrichting van de bevolkingsregistratie door de overheid begin 1800 is rekening gehouden met de wens van de kerken om de godsdienst te registeren en mutaties door te geven aan de kerken. De overheid voerde zo de ledenadministratie van de kerken in Nederland. Daar is pas in de zeventiger jaren een einde aangekomen, na een rapport van een commissie onder leiding van Van Walsum, toen ex-burgemeester van Rotterdam. Die commissie had de bredere taak nadere uitvoering te geven aan de scheiding van kerk en staat. In de zeventiger jaren zijn de kerken daardoor gedwongen om een eigen ledenadministratie op te zetten. Pas daarna is de overheid opgehouden de godsdienst van de burgers bij te houden. Zo’n 20 jaar na de Tweede Wereldoorlog.

Robert Arlman

Correcties en aanvullingen

Museum MORE

In Op je flexplek een sculptuur en een Dumas in de postkamer (8/5, p. E6-7) stond dat het Museum MORE in Gorssel op 24 mei opengaat. De deuren gaan echter pas op 2 juni open.

Bezuiniging is voor KLM

In Manager worden? Leer dan filosofie van geschiedenis (9/5, O&D 4-5) staat dat Schiphol (met bestuursvoorzitter Jos Nijhuis), 700 miljoen moet bezuinigen. Onjuist. KLM moet dat bedrag gaan besparen.