En nu verpest Dekker de correctie op eindexamens

Foto Jerry Lampen / ANP

Op dit moment corrigeert de eigen leraar eerst, daarna een ander. Dekker wil eerst een ander laten corrigeren. Dat geeft ellende, vindt Ton van Haperen.

Het is mei en daar zijn ze weer; de centraal schriftelijke eindexamens in het voortgezet onderwijs. 200.000 leerlingen schrijven in gymzalen achter wankele tafeltjes vellen papier vol. De leraren van wie zij dit jaar les hadden, beoordelen de prestaties aan de hand van een door het College voor Examens (CvE) aangeleverd correctievoorschrift. Een collega van een andere school controleert of dat integer is gedaan. Vanaf het volgend jaar gaat dat anders. Staatsecretaris Sander Dekker (VVD) legt namelijk een omdraaiing van de correctie op. De vreemde leraar beoordeelt eerst. De eigen leraar controleert. Dit is een ongelofelijk domme maatregel. Ingegeven door een foute analyse.

Dekker denkt dus dat de leraren hun werk niet goed doen. De eerste corrector sjoemelt en bevoordeelt de eigen leerlingen. De tweede corrector neemt zijn taak niet serieus, waarna de valse eindscore is geboren.

Dekker baseert die opvatting op een onderzoek van toetsmonopolist Cito. Daaruit bleek twee jaar geleden dat leraren hun tweede correctie wel doen, maar de intensiteit verschilt. Ook werden in dat onderzoek zeshonderd examens, verdeeld over zes vakken en drie schooltypen, opnieuw nagekeken. Daar kwamen lagere scores uit dan waren behaald. Met als dieptepunt het havo examen geschiedenis. De score lag na een derde correctie gemiddeld een vol punt lager. Daardoor zou het aantal onvoldoendes stijgen van 23 naar 54 procent.

Lees verder (€)

Ton van Haperen is leraar, lerarenopleider en publicist. Hij schreef o.a. het boek De ondergang van de Nederlandse leraar.