CBS leert ons niets over diversiteit

Illustratie Pavel Constantin

Een Brit kan Pakistaanse wortels bezitten. Een Duitser Russische. En een Marokkaan kan de joodse religie belijden. Beter als het CBS persoonlijke achtergronden opneemt in de statistiek voor een realistischer beleid, betoogt René Romer.

Onze samenleving wordt in etnisch-cultureel opzicht veel gevarieerder dan een vluchtige blik op de ‘harde’ data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet denken. Politici, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en media houden hier nog nauwelijks rekening mee.

Het CBS hanteert de definitie allochtoon voor burgers met tenminste één in het buitenland geboren ouder. Kinderen van ouders die beiden in Nederland het levenslicht zagen, vallen onder de noemer autochtoon. De gegevens zijn afkomstig van de Basisregistratie Personen (BRP). Maar voor inzicht in de etnisch-culturele en religieuze diversiteit van de Nederlandse bevolking, is alleen het geboorteland niet bruikbaar: geboorteland, etniciteit en religie zijn verschillende waarden.

Een immigrant uit de Verenigde Staten kan African American zijn, een Duitser een Russische afkomst hebben, een Brit Pakistaanse wortels bezitten, en een Fransman weer op een Armeense achtergrond bogen. In Rotterdam wonen veel Kaapverdiaanse Portugezen. Als het CBS de huidige meetmethode handhaaft, zeggen de geboortelanden de komende decennia steeds minder over de werkelijk etnische afkomst van Nederlandse burgers.

Lees verder (€)

René Romer is directeur van het diversity marketingbureau TransCity en onder meer auteur van twee boeken over multiculturele marketing.