Radio doc

Willem Jeths (1959) is sinds een half jaar de eerste Componist des Vaderlands. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse componisten van Nederland. Radio doc volgt Jeths in de aanloop naar de première van zijn

nieuwe compositie Conductus.