Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Milieu en natuur

Insecten kun je op reststromen kweken die kippen niet eten

In het artikel Waarom wil Wageningen dat we insecten eten? in de rubriek Alledaagse wetenschap (Wetenschapsbijlage, 2-3 mei) wordt de feed conversion ratio (FCR), de voederconversie, als doorslaggevend beschouwd in de life cycle assessment van voedselproductie.

Maar de FCR is slechts één van de factoren die de milieubelasting van voedselproductie bepalen. Kippen die middels bio-industriële methoden worden geproduceerd op hoogwaardig voer, kunnen een FCR halen die vergelijkbaar is met die van insecten op hetzelfde voer. Dit bewijst echter niet dat we, vanuit het oogpunt van milieubelasting, net zo goed kippen kunnen eten als insecten, zoals in het artikel wordt gesuggereerd. Andere factoren die een rol spelen zijn de productie van het voer, transport, mestverwerking, de productie van broeikasgas, eetbaar gedeelte etc. Het meewegen van al deze factoren is nu juist de crux van een life cycle assessment. Uit de FCR alleen is niet rechtstreeks af te leiden wat de ecologische voetafdruk van de productie van (dierlijk) eiwit is.

Het milieuvoordeel dat met insectenproductie gehaald kan worden berust op het feit dat insecten opgekweekt kunnen worden op reststroommateriaal dat ongeschikt is als voedsel voor kippen en andere dieren. Voorbeelden daarvan zijn mest, gewasresten en bierbostel.