Tegenlicht

De Japanse overheid steekt 350 miljoen dollar in de ontwikkeling van humanoïde service robots. In Japan hebben voorwerpen – ook robots – een ‘ziel’. Intelligente robots worden daar dan ook veel sneller geaccepteerd dan in het westen.