Sleutel ligt bij oliesector

Een stagnerende Amerikaanse economie zal alleen grote gevolgen hebben als deze vertraging langdurig is. De dollar verzwakt dan en zal ook het fragiele Europese herstel bemoeilijken. Risicodragende beleggingen die het juist zo goed hebben gedaan in de afgelopen jaren, zullen dan een flinke stap terug doen. Ik denk echter dat de huidige stagnatie van korte duur is. De Amerikaanse economie wordt geremd door dezelfde factor die juist belangrijk was voor de groei in de laatste jaren en dat is de expansie in de (schalie)oliesector. Door de grote olieprijsdaling daalt de investeringsbereidheid in deze sector, waardoor de groei stagneert. Maar de olieprijs herstelt alweer of stabiliseert tenminste. Dat biedt ruimte voor consolidatie in de sector en (bescheiden) groei. En al is deze bijdrage niet meer op het hoge niveau van een paar jaar geleden, de recente stagnatie van de groei zal niet heel lang standhouden.