Zichtbare misdaad neemt af

Burgemeester en politiechef zien effect van aanpak voor high impact crimes.

Foto ANP

Prachtige veiligheidscijfers presenteerde burgemeester Aboutaleb deze week aan de gemeenteraad. Het aantal straatroven daalde binnen een jaar met bijna een kwart, het aantal overvallen met 8 procent en het aantal woninginbraken met 9 procent. Deze dalingen zetten zich begin dit jaar voort.

Sinds 2012 staat de aanpak van zogenoemde high impact crimes, misdrijven die een grote impact hebben op slachtoffers, hoog op de agenda van de Rotterdamse ‘driehoek’. Burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie werden toen opgeschrikt door een verdubbeling van het aantal overvallen. „We moeten zorgen dat de kraan dichtgaat”, zei politiechef Frank Paauw destijds.

De partners zijn tevreden over de geboekte vooruitgang. Volgens Aboutaleb geeft de combinatie van preventie, opsporing en een intensieve persoonsgerichte aanpak van veelplegers de doorslag. Vanuit het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond wordt met een lijst van 665 personen gewerkt, die fasegewijs worden langsgelopen. Circa 300 komen uit Rotterdam.

Ze worden extra in de gaten gehouden en thuis opgezocht door de politie en gemeente. Daarbij zijn ook zorgpartners betrokken. Reïntegratie naar een opleiding of baan is het uiteindelijke doel. Een deel zit vast of heeft een vrijheidsbeperkende maatregel, zoals een enkelband.

Groot probleem is het terugvallen in oude gewoontes. Het ministerie van Veiligheid en Justitie becijfert dat landelijk gezien bijna 50 procent van de daders na een gevangenisstraf binnen twee jaar recidiveert. Na een taakstraf ligt dit op 35 procent. Volgens stadsmarinier Corine Duitman is de recidive van de draaideurcriminelen gedaald naar 34 procent.

Dat klinkt als een goednieuwsshow. Maar in een stad als Rotterdam behoort het verslappen van de aandacht niet tot de opties, vindt Frank Paauw. De politiechef stelt dat het steeds lastiger wordt om de criminaliteit met de huidige strategieën nog verder te laten dalen. Paauw wil meer inzetten op jeugd en ondermijning van de samenleving. Ondermijnende criminaliteit betreft onder meer mensenhandelaren, gedwongen prostitutie en de drugseconomie. Dus ook de wietplantage bij de buurman op zolder.

Zorgelijk is dat 50 procent van de daders op de hitlijst jonger is dan 24 jaar. Eentiende is zelfs minderjarig. Om de jonge aanwas een halt toe te roepen, wil hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen hun een enkelband geven wanneer ze vervroegd vrijkomen. Een maatregel die nu nog zelden door rechters opgelegd en door het OM geëist wordt.

Daarnaast pleit Van Nimwegen ervoor dat veelplegers tussen de 18 en 23 jaar vaker in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) worden geplaatst. Daarin leren tot nu toe met name volwassenen om het patroon van ‘uit de bak, in de bak’ te doorbreken.

Rotterdam kampt met een groep die ongevoelig is voor celstraffen en zich weigert in te spannen voor reguliere leer- en werktrajecten. Daarom is in april het project Schoon Schip gestart. Maximaal vijftien mannen in de leeftijd van 18 tot 66 gaan vier dagen per week snoeien, graven en opruimen in de buitenruimte. Onder begeleiding van oud-mariniers op een locatie buiten de stad. Wie niet meewerkt, wordt gekort op zijn bijstandsuitkering.

Laatste troef van Aboutaleb: de inzet van lokwoningen tegen inbrekers. Die komen in vijf wijken, waarvan vier op Zuid, waar veel wordt ingebroken.