Promovendus combineert studie met baan als leraar

Onderwijs steunt proef met aanstelling ‘promodocs’.

De Universiteit Utrecht begint met een proef waarbij promovendi hun promotieonderzoek combineren met een baan als leraar. Het ministerie van Onderwijs stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor tien assistenten in opleiding (aio’s).

De ‘promodocs’ besteden 60 procent van hun tijd aan hun onderzoek, en staan 40 procent ervan voor de klas, op een basis- of middelbare school. In plaats van drie of vier jaar duurt het promotietraject van deze aio’s vijf jaar.

Zes plaatsen zijn nu ingevuld. Deze promovendi verplichten zich na afronding van het promotietraject nog minimaal twee jaar te blijven werken op een door de overheid bekostigde onderwijsinstelling. Een begeleidingscommissie evalueert de proef na twee jaar, en kan die eventueel tussentijds uitbreiden.

De subsidie van het ministerie is bedoeld om de aanstelling van de promovendi aan de universiteit te bekostigen. De universiteit draagt de kosten voor onderzoeksbegeleiding en bureaukosten, de school draagt de kosten van de uren voor de klas.

Het voorstel voor de promodocs komt van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Een van de doelen is meer academici voor de klas te krijgen, zegt bestuurslid Rosanne Broekhuizen. „De afstand tussen onderwijs en onderzoek is steeds groter geworden. Dat hopen we terug te brengen, net als het lerarentekort. We willen studenten interesseren voor een loopbaan in het onderwijs die daar anders misschien niet terecht zouden zijn gekomen. Zo kunnen we bijdragen aan de status van het vak.”

De promovendi hebben al ervaring met onderwijs geven, zegt Broekhuizen. „Ze hebben een lerarenopleiding gevolgd of een andere studie waarin ze didactische ervaring hebben opgedaan. Niemand komt onvoorbereid voor de klas. De promovendi die nu beginnen, hebben daarvoor ook een aparte sollicitatie doorlopen.”

De proef met promodocs staat los van de regeling die leraren met een aanstelling voor onbepaalde tijd in staat stelt een beurs aan te vragen om onderzoekservaring op te kunnen doen. Ook dat project is begonnen om de onderwijskwaliteit te kunnen verhogen.

    • Michiel Dekker