Ex-Trouw-journalist niet strafbaar

Het Openbaar Ministerie acht Perdiep Ramesar, die in november werd ontslagen bij Trouw omdat veel bronnen niet te traceren bleken, niet schuldig aan smaad, laster en belediging. Activist Frank van der Linde deed daar in december aangifte van, op basis van Ramesars artikel over een vermeende ‘shariadriehoek’ in Den Haag. Van der Linde vond dat moslims doelbewust werden gestigmatiseerd, maar het OM oordeelde dat het niet „op zichzelf beledigend” of „onnodig grievend” was.