‘Ouderen onnodig naar verpleeghuis’

Gemeenten proberen ouderen soms in een verpleeghuis te stoppen, terwijl dit niet nodig is. Dit is financieel aantrekkelijker voor gemeenten, omdat ouderen in verpleeghuizen vallen onder de Wet langdurige zorg. En de rekening daarvan gaat naar het Rijk. Dat schrijft dagblad Trouw vandaag op basis van een brief die verpleeghuiskoepel Actiz schreef aan de Tweede Kamer.

Een patiënt bij verzorgingshuis De Waterhof.
Een patiënt bij verzorgingshuis De Waterhof. Foto ANP / Evert-Jan Daniels

Gemeenten proberen ouderen soms in een verpleeghuis te stoppen, terwijl dat niet nodig is. Dit is financieel aantrekkelijker voor gemeenten, omdat ouderen in verpleeghuizen vallen onder de Wet langdurige zorg. En de rekening daarvan gaat naar het Rijk. Dat schrijft dagblad Trouw vandaag op basis van een brief die verpleeghuiskoepel Actiz schreef aan de Tweede Kamer.

Ouderen die thuis verzorgd moeten worden vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Actiz zegt signalen te hebben ontvangen van verschillende zorgorganisaties dat ouderen onnodig naar een verpleeg- of verzorgingstehuis worden doorgestuurd.

Huishoudelijke hulp is al sinds 2007 een gemeentelijke taak, maar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dit jaar gewijzigd. Zo is er bezuinigd en moeten er nu verplichte ‘keukentafelgesprekken’ worden gevoerd. “Als iemand een aanvraag doet voor zorg van de gemeente, wordt er een heel keukentafelgesprek opgetuigd”, zegt plaatsvervangend directeur Frank Bluiminck van ActiZ zegt in Trouw.

“Maar op het moment dat iemand in aanmerking komt voor een verpleeghuis, dan speelt dat ineens allemaal niet meer.”

Gevolgen nieuwe wet

Het overheidsbeleid is juist om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, en pas in verpleeghuizen te verzorgen als thuis wonen niet meer kan. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft tot taak te beoordelen of iemand naar een verpleeghuis kan. Maar het CIZ mag volgens Bluiminck alleen naar het ziektebeeld kijken. Zo kan het voorkomen dat een oudere die met steun van een mantelzorger thuis zou kunnen blijven wonen, ook in aanmerking komt voor een plek in een verpleeghuis.

Als een oudere in een verpleeghuis kan wonen op basis van de beoordeling van het CIZ, hoeft een gemeente geen zorg meer te verlenen, zo staat volgens Trouw in de nieuwe Wmo. Dat maakt het doorverwijzen financieel aantrekkelijk.

Het aantal ouderen in Nederland groeit snel, het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis of een andere (zorg)instelling daalt. In 2014 woonde 10 procent van de 75-plussers in een instelling, meldde het CBS deze week. Van de 65-plussers woonde 95 procent thuis, dat zijn bijna 2,8 miljoen mensen.

Het aantal mensen dat thuis blijft wonen is wel kleiner dan voorspeld, schrijft Trouw. Staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg, PvdA) zou nu 250 miljoen euro die gemeenten hebben overgehouden voor de thuiszorgtaken, willen afnemen. Vandaag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de langdurige zorg.

ActiZ stelt op basis van een enquête onder zorgorganisaties dat de financiering en niet de hulpvraag van mensen nu vaak centraal staat. Lees hieronder het onderzoek.

    • Laura Klompenhouwer