Onnodig in duur tehuis

Gemeenten proberen ouderen soms in een verpleeghuis te stoppen, terwijl dat voor hen niet nodig is. Dit is financieel aantrekkelijker voor gemeenten, omdat het rijk verpleeghuizen bekostigt. Dat staat in een brief die verpleeghuiskoepel Actiz heeft geschreven aan de Tweede Kamer.

Ouderen die thuis verzorgd moeten worden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Actiz zegt signalen te hebben ontvangen van verschillende zorgorganisaties dat ouderen zonder noodzaak naar een verpleeg- of verzorgingstehuis worden doorgestuurd.

Huishoudelijke hulp is al sinds 2007 een gemeentelijke taak, maar de Wet maatschappelijke ondersteuning is dit jaar gewijzigd. Zo is er bezuinigd en moet de omvang van de hulp nu in verplichte ‘keukentafelgesprekken’ worden vastgesteld. Het overheidsbeleid is mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, en pas in verpleeghuizen te verzorgen als thuis wonen niet meer kan. (NRC)