Oppositie kraakt akkoord bed-bad-brood, coalitie houdt opties open

Rutte klaar, woord nu aan Dijkhoff

Premier Rutte is klaar met zijn beantwoording en daarmee hebben we de belangrijkste delen van het debat van vandaag gehad. Rutte zei dat de Kamer niet moet vergeten dat de politiek al twintig jaar worstelt met de vraag hoe het draagvlak voor het asielbeleid behouden moet blijven. "We beweren niet dat we de oplossing hebben gevonden, maar we hebben wel een grote stap gezet."

Staatssecretaris Dijkhoff gaat de details van het bed-bad-broodakkoord nu verder doornemen met de Kamer. Als daaruit nog belangrijk nieuws komt, melden wij dat in losse nieuwsberichten. Dit liveblog sluiten we af. Het debat verder live volgen kan via NPO Politiek.

In beeld: Asscher tijdens het debat

Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Vicepremier Asscher (PvdA) tijdens het debat. Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Premier optimistisch over bestuursakkoord

Rutte is optimistsch over de kansen op een bestuursakkoord, maar vindt ook dat gemeenten duidelijk gemaakt moet worden dat het permanent opvang bieden aan illegalen niet door kan gaan. "Je moet wel fair zijn".

Pechtold: kabinet bezig onmin te verdoezelen

Pechtold kritiseert het gebrek aan duidelijkheid dat het kabinet met het akkoord geeft, bijvoorbeeld wat de term 'beperkt aantal weken' betekent. Rutte zegt dat het kabinet het precieze aantal weken voor de duur van de opvang nog niet wil invullen omdat het eerst wil spreken met gemeenten en deskundigen.

De D66-leider vindt de antwoorden van de premier zwaar onvoldoende. "Een bos bloemen voor degene die 'beperkt aantal weken' heeft bedacht", sneerde Pechtold. "U bent alleen maar bezig om onmin binnen het kabinet te verdoezelen".

Grapje tussendoor

Twitter avatar Jorn Jorn Jonker Baby begint te huilen op publieke tribune. Rutte lacht: "hou je erbuiten" #bedbadbrood

'Coalitie is het onderling niet oneens'

Rutte ontkent tegenover SP-leider Roemer dat de coalitie het niet eens is over het bed-bad-broodakkoord. Fractieleiders Zijlstra (VVD) en Samsom (PvdA) hebben volgens de premier vandaag "unisono" gesproken. Rutte snapt wel dat het akkoord voor maatschappelijke onrust zorgt. Daarom is het belangrijk om de komende maanden met de gemeenten in gesprek te gaan over de uitvoering van het akkoord, aldus Rutte.

Rutte: illegalen worden juist niet beloond

PVV'er Fritsma snapt niet waarom het kabinet illegalen die een terugkeerplicht hebben "beloond" met toegang tot de bed-bad-broodvoorzieningen. Rutte stelt dat het kabinet juist het tegendeel doet: de premier benadrukt dat de illegalen alleen in de bed-bad-broodvoorzieningen in de vijf steden terechtkunnen (en mogen blijven) als ze na gaan meewerken aan hun uitzetting.

PVV'er Martin Bosma lanceert op Twitter de PVV-versie van 'bed, bad, brood':

Twitter avatar Martinbosma_pvv Martin Bosma Sietse Fritsma: Nederlanders moeten zich aan de wet houden. Uitgeprocedeerden niet. #bedbadbullshit

Rutte: soms heb je meer tijd nodig

D66-leider Pechtold vraagt Rutte of hij zich niet schaamt voor de dagenlange onderhandelingen over "zoiets basaals als de opvang van illegalen". De premier zei daarop:

"Soms is het onvermijdelijk om meer tijd te nemen dan we gemiddeld nemen voor het oplossen van lastige vraagstukken. [...] Wij blijven een kabinet dat probeert snel knopen door te hakken, maar dit bleek echt een onderwerp waarvoor je meer tijd nodig hebt."

Zijn kabinet is volgens Rutte nog stabiel, zegt de premier op een vraag van CDA-leider Buma:

"Dit kabinet is naar mijn overtuing stabiel omdat de wil er onverminderd is om gezamenlijk uit moeilijke vraagstukken te komen."

In beeld: Asscher en Rutte in Vak K

Foto ANP / Martijn Beekman

Foto ANP / Martijn Beekman

'Buitengewoon lastig vraagstuk'

Rutte begon het debat met de constatering dat de Kamer vandaag praat over "een buitengewoon lastig vraagstuk":

"Je ziet hoe lastig het is om te komen tot een beleid waarbij je probeert de balans te vinden tussen barmhartigheid, rechtvaardigheid en het draagvlak onder het asielbeleid."

Debat zo hervat: bewindslieden aan het woord

Het debat kan elk moment worden hervat. Nadat ze urenlang hebben moeten luisteren in Vak K, mogen nu premier Rutte, vicepremier Asscher en staatssecretaris Dijkhoff het bed-bad-broodakkoord verdedigen. Eerst komt Rutte aan het woord.

Debat geschorst tot 15.00 uur

De inbreng van VVD-fractieleider Zijlstra is dan eindelijk ten einde. Het debat is geschorst voor de lunchpauze en gaat verder om 15.00 uur. Dan komen de bewindslieden (Dijkhoff, Rutte en Asscher) aan het woord.

Zijlstra: boete is 'een voorbeeld'

D66-leider Pechtold wilde van Zijlstra weten hoe het nu precies zit met het dreigement van het kabinet om gemeenten te beboeten als zij toch doorgaan met het aanbieden van bed-bad-broodvoorzieningen. Zijlstra noemt het geven van een boete "een voorbeeld", maar zegt dat er ook andere financiële sancties mogelijk zijn.

ChristenUnie denkt alvast vooruit

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind vindt de afspraken tussen VVD en PvdA maar magertjes en loopt op Twitter alvast vooruit op de aanstaande onderhandelingen tussen kabinet en gemeenten over het akkoord:

Twitter avatar JoelVoordewind Joël Voordewind De contouren tekenen zich af na gesprekken met VNG/kabinet over BBB: max 6 maanden, paar gemeenten erbij, noodopvang blijft en geen boetes.

Twitter avatar JoelVoordewind Joël Voordewind Daarmee is de deal van kabinet nu over BBB van tafel. Maar beter is en blijft benadering van de Pauluskerk en dus motie CU/GrL.

Weer ruzie tussen Zijlstra en Fritsma

Niet voor het eerst tijdens dit debat is er ruzie tussen VVD-fractieleider Zijlstra en PVV-Kamerlid Fritsma. Zijlstra benadrukte zojuist dat de 'bed, bad, brood'-voorzieningen die in de vijf steden en Ter Apel worden aangeboden "niet openstaan voor mensen die aangeven weigeren mee te werken aan vertrek". Volgens Fritsma klopt dit niet omdat PvdA-fractieleider Samsom in het debat heeft benadrukt dat alle illegalen terecht kunnen bij de voorzieningen. Zijlstra stelt dat het genuanceerder ligt: om toegang te krijgen tot 'bed, bad, brood' worden geen voorwaarden vooraf gesteld, maar eenmaal in de voorziening is meewerking aan terugkeer noodzakelijk om te kunnen blijven, aldus de VVD-fractievoorzitter.

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Zijlstra: #bedbadbrood "staat niet open voor mensen die niet meewerken aan vertrek"

Zijlstra: opvang in vijf steden 'geen dictaat'

Voor de VVD is het "geen dictaat" dat de opvang van illegalen wordt beperkt tot de vijf grote steden en Ter Apel. Het kabinet moet daarover nog gaan onderhandelen met de gemeenten. "Maar de inzet is helder. De zes locaties en het beperkt aantal weken voor opvang is niet voor niets zo opgeschreven in de brief van het kabinet", zei Zijlstra zojuist.

In beeld: alleen maar luisteren in Vak K

Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Vicepremier Asscher, premier Rutte en staatssecretaris Dijkhoff kunnen voorlopig alleen luisteren vanuit Vak K. Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Het debat duurt nu al erg lang

We zijn al ruim 2,5 uur bezig met alleen nog maar de termijnen van de Kamerleden. Het debat met het kabinet is nog niet eens begonnen. Politiek commentator van EénVandaag Kees Boonman maakt zich al een beetje zorgen om de duur van het debat:

Twitter avatar keesboonman kees boonman #bbbdebat Als het zo doorgaat gaat dit debat een beperkt aantal weken duren, zo mogelijk zelfs maanden of jaren...

Ook Zijlstra noemt geen getal

Zijlstra wil, net als Samsom, de term 'een beperkt aantal weken' niet heel concreet maken. Zijlstra zegt dat een beperkt aantal weken meer is dan "een paar weken", maar dat betekent niet dat "we langdurig opvang bieden". Hij wil het bepalen van het precieze aantal weken overlaten aan degenen die met de gemeenten en professionals gaan onderhandelen.

Zijlstra: noodopvang alleen in noodsituaties

Zijlstra is eindelijk begonnen aan zijn eigen inbreng, na ingrijpen door Kamervoorzitter Van Miltenburg. Hij vatte de VVD-zienswijze over de relatie tussen bed-bad-brood en noodopvang zojuist als volgt samen:

"Gemeenten hebben noodopvang voor zwervers. Daar hebben illegalen geen recht op, behalve in noodsituaties."

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Zijlstra: noodopvang kan geen alternatief voor #bedbadbrood zijn. Tenzij openbare orde in geding is, "bijvoorbeeld doodvriezen"

RTL-journalist Fons Lambie schetst de tegenstelling tussen Samsom en Zijlstra in het debat tot nu toe:

Twitter avatar fonslambie Fons Lambie De tegenstelling van het debat: Samsom: niemand mag op straat slapen, noodopvang is er. Zijlstra: noodopvang mag geen illegalenopvang zijn.

Zijlstra onder vuur vanwege bestuursakkoord

Zijlstra had nog niet het woord genomen of hij werd al geïnterrumpeerd door PVV-Kamerlid Sietse Fritsma. Hij, en later CDA-leider Buma, vroegen Zijlstra of hij zich ervan bewust is dat indien het niet lukt een bestuursakkoord met de gemeenten te sluiten, gemeenten mogen terugvallen op het bestaande bestuursakkoord met het Rijk. Dat akkoord geeft volgens Fritsma en Buma geen juridische basis voor het verbieden van bed-bad-broodvoorzieningen (en het geven van boetes indien gemeenten deze opvang toch bieden).

Volgens Fritsma is de VVD "erin getuind". "Wat een amateurisme, u heeft nul komma nul", wierp Fritsma Zijlstra toe.

Samsom klaar, nu Zijlstra aan de beurt

Na bijna vijf kwartier is de termijn van PvdA-leider Samsom voorbij en is het nu de beurt aan VVD-fractieleider Halbe Zijlstra, die ongetwijfeld ook veel kritische vragen van de oppositie zal krijgen.

In beeld: Samsom verdedigt BBB-akkoord

Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Samsom is nu ruim een uur aan het woord tijdens het BBB-debat. Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Samsom wil zich niet vastleggen op meer locaties

Op de vraag van D66-leider Pechtold of het denkbaar is dat er na het afsluiten van het bestuursakkoord meer opvanglocaties komen dan in de vijf gemeenten plus Ter Apel die nu zijn aangewezen (zoals bijvoorbeeld D66 wil), antwoordt Samsom niet duidelijk. Hij wil zich in elk geval niet daarop vastleggen, maar sluit niet uit dat te steunen als dat de uitkomst is van de onderhandelingen tussen het kabinet en de gemeenten. Over het akkoord met de VVD voegt hij toe:

"Is dit een definitieve oplossing? Nee, zeker niet. Maar het is al met al een stap in de goede richting."

Oppositie: wat is nu status van het akkoord?

Een aantal van de oppositiepartijen wil van PvdA-leider Samsom weten wat nu precies de status is van het bed-bad-broodakkoord. Hoeveel ligt er nu vast en wat ligt er nog open om straks met de gemeenten te bespreken. Samsom zegt dat PvdA en VVD "een aantal dingen hebben afgesproken", maar dat de afspraken "ook ruimte bieden om nog een bestuursakkoord met de gemeenten te sluiten".

SP-leider Roemer trekt een andere conclusie:

"Er is geen akkoord, er is een startnotitie. Straks komen er weer onderhandelingen over een bestuursakkoord en dan begint het hele circus weer."

Samsom: mensen kunnen altijd ergens terecht

Samsom benadrukt dat burgemeesters hoe dan ook het recht houden om individuele gevallen onder de uitgeprocedeerde asielzoekers noodopvang te bieden. D66 en de SP concluderen hier tevreden uit dat dit in de praktijk betekent dat illegalen recht zullen houden op 'bed, bad en brood'. "Zolang je het maar noodopvang noemt en geen bed, bad en brood", aldus Roemer.

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Pechtold&Roemer noemen noodopvang die gemeenten wel mogen bieden, en #bedbadbrood niet. Roemer: "Gem. moet het dus gewoon niet BBB noemen"

Slob: kan akkoord nog aangepast worden?

ChristenUnie-fractieleider Arie Slob vroeg Samsom zojuist of de oppositiepartijen vandaag de mogelijkheid hebben om het bed-bad-broodakkoord nog aan te passen. Daarop zei Samsom dat nu al meer details regelen, nog voordat het kabinet met de gemeenten om tafel kan, niet in het belang is voor de mensen waar het hier om gaat. Geen aanpassingen vandaag dus, concludeert Lucas Benschop van Nu.nl:

Twitter avatar lucasbenschop Lucas Benschop Tussen de regels door hoor je Samsom zeggen: Nee, de oppositie kan hier niks meer aan veranderen.

Samsom erkent: verschillen levensgroot

Samsom erkent dat de verschillen tussen VVD en PvdA als het gaat om bed-bad-brood "levensgroot" zijn. "De VVD is bang voor de aanzuigende werking van opvang, de PvdA denkt dat het bieden van opvang juist perspectief kan bieden aan de vluchteling." Het bed-bad-broodakkoord is volgens de PvdA-leider dan ook "een praktische zoektocht naar een oplossing".

De PvdA-leider verwijst veelvuldig naar het bestuursakkoord dat het kabinet en de gemeenten later dit jaar willen sluiten over bed-bad-brood. Samsom wil die gesprekken niet belasten door bijvoorbeeld een getal te noemen als het gaat om het aantal weken dat gemeenten opvang mogen bieden.

'Hoe lang is beperkt aantal weken?'

PvdA-fractievoorzitter Samsom is aan zijn inbreng begonnen. CDA-leider Buma wil weten hoe lang gemeenten nu nog precies opvang mogen bieden. Het kabinet sprak van "een beperkt aantal weken". Hoe lang is dat wat PvdA betreft, wilde Buma weten. Samsom wilde niet concreet worden en sprak over "zo kort mogelijk, zo lang als effectief". Hij voegde toe dat "oneindige opvang geen enkele oplossing biedt". Over de precieze termijn wil Samsom in gesprek met de gemeenten.

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Samsom wil niet zeggen wat "beperkt aantal weken" opvang is voordat met gemeenten gesproken is

Zometeen woord aan fractieleiders coalitie

Het debat gaat redelijk vlot tot nu toe. De Kamerleden van de oppositie worden niet veelvuldig geïnterrumpeerd. Dat zal zo vermoedelijk veranderen als PvdA-fractieleider Diederik Samsom en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra aan het woord komen. Nu is eerst nog het woord aan Henk Krol (50 Plus).

'We weten in elk geval hoe het niet moet'

Zometeen is het woord aan SGP-fractievoorzitter Cees van der Staaij. SGP-fractievoorlichter Menno de Bruyne constateert op Twitter dat er tot nu toe in het debat erg veel kritiek klinkt, maar er weinig alternatieven of oplossingen worden geboden:

Twitter avatar mennodebruyne Menno de Bruyne De sprekers en grote woorden tot nu toe gehoord hebbend, weten we in ieder geval hoe het níet moet. #bbbdebat

CDA: dit is Nederland voor de gek houden

CDA-leider Sybrand Buma, die al tijden erg kritisch is richting het kabinet, legde in zijn bijdrage de nadruk op de verdeeldheid en zwakte binnen de coalitie. Hij noemde de presentatie van het akkoord "een uiterst gênante vertoning":

"Het ging over twee politieke partijen die Statenverkiezingen hadden verloren en eigen blazoen voor achterban wilden oppoetsen. Rutte-II is ontaard in een vechtkabinet. Ze hielden niet eens meer de schijn op van eenheid kabinetsbeleid. [...] Dit is Nederland voor de gek houden."

Over de overlevingskansen van het kabinet is Buma niet erg optimistisch "De rot tot in de fundamenten is doorgedrongen", concludeerde hij.

Oppositie kritisch over dubbele boodschap

Er zijn tot nu toe een aantal oppositiepartijen aan het woord geweest in het debat. In het algemeen klinkt vooral kritiek op de dubbele uitleg van het akkoord, constateert onze parlementair redacteur Christiaan Pelgrim, die het debat vanuit de Tweede Kamer volgt:

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Tot nu heeft de oppositie vooral kritiek op verschillende uitleg VVD en PvdA over akkoord #bedbadbrood. Welke uitleg klopt?

GroenLinks: het moet anders, het moet beter

GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik begon zijn bijdrage met de constatering dat de coalitie negen dagen crisisoverleg moest voeren "over de vraag of we nog wel menselijk moeten omgaan met uitgeprocedeerde asielzoekers in ons land".

Van Ojik benadrukt de tegenstrijdige uitspraken die VVD-premier Rutte en PvdA-vicepremier Asscher over de inhoud van het akkoord deden. Dat leidt volgens de GroenLinks-leider tot "verwarring, onbegrip en kritiek" bij burgers. De conclusie van Van Ojik over het bereikte akkoord was als volgt:

"Het moet anders, het moet over en het moet beter."

ChristenUnie: principiële grens overschreden

ChristenUnie-leider Arie Slob, een van de gedoogpartners van dit kabinet, was zojuist ongemeen kritisch over het akkoord. Hij noemde het dagenlange onderhandelen over bed, bad en brood "beschamend". "Dit is een politiek akkoord, maar geen oplossing voor de problematiek van uitgeprocedeerde asielzoekers", aldus Slob.

Het akkoord voldoet volgens de ChristenUnie niet aan "de basale vorm van humaniteit", omdat het akkoord beoogt illegalen bed, bad en brood op veel plaatsen te ontzeggen. "Daarmee is in onze ogen een principiële grens overschreden". Slob roept het kabinet op dit akkoord in de prullenbak te gooien en "bij zinnen te komen".

D66: is er eigenlijk wel iets afgesproken?

D66-leider Alexander Pechtold vindt het akkoord, "een vaag compromis in zijn woorden", erg onduidelijk:

"Is er eigenlijk wel iets afgesproken? [...] De presentatie van het akkoord was een surrealistische vertoning. Er was sprake van één akkoord, maar twee gescheiden werelden. De coalitiepartijen hebben de afspraken totaal anders uitgelegd."

Pechtold heeft nog heel veel vragen voor het kabinet. Zo wil de D66-leider weten waarom het kabinet nu alleen nog opvang wil bieden in vijf gemeenten en Ter Apel. "Waarom gekozen voor vijf en waarom deze vijf?" Ook wil Pechtold weten wat het betekent dat gemeenten nog maar een "beperkt aantal weken" opvang mogen bieden. "Hoe lang is dat nou precies?"

Pechtold sloot als volgt af: "Een lange rij vragen, ik verwacht vandaag heldere antwoorden."

In beeld: bewindslieden in Kamer voor BBB-debat

Vicepremier Lodewijk Asscher,, premier Mark Rutte en Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, voorafgaand aan het debat over het bed-bad-broodakkoord in de Tweede Kamer.

Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen. Vicepremier Lodewijk Asscher, premier Mark Rutte en Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, voorafgaand aan het debat over het bed-bad-broodakkoord in de Tweede Kamer.

PVV: akkoord coalitie weerzinwekkend

De PVV is zoals verwacht zeer kritisch over het akkoord. Kamerlid Sietse Fritsma noemt de afspraken tussen VVD en PvdA "weerzinwekkend":

"Er worden migratie- en asielrecords gebroken en het wordt alleen maar erger. [...] Illegalen die hun vertrekplicht negeren, die het simpelweg vertikken zich aan de regels te houden, die krijgen bed, bad, brood, rust en ruimte aangeboden. [...] Is dit hoe we vanaf dit moment omgaan met iedereen die zich niet aan de regels houdt?"

Fritsma haalde ook hard uit naar de VVD. Volgens het PVV-Kamerlid zijn de liberalen nu verantwoordelijk voor "het meest softe asielbeleid ooit".

Roemer: geen praktische oplossingen

Roemer noemt het akkoord "niet effectief, weinig humaan en vooral een politieke oplossing waarmee de coalitie tijdelijk is gered". De SP-leider vindt de afspraken een "gênant compromie dat partijen tijdelijk uit de brand helpt, maar de problemen in het land juist vergroot":

"Er is een akkoord, maar geen overeenstemming. Er zijn papieren afspraken, maar geen praktische oplossingen."

Debat nu dan wel begonnen

Het Kamerdebat over het bed-bad-broodakkoord is na het uitstel van een half uur nu dan wel begonnen. Als eerste is het woord aan SP-fractievoorzitter Emile Roemer, die in reactie op het akkoord eerder zei dat "het onacceptabel is dat het kabinet het probleem nu alleen maar groter maakt":

"Want over een paar weken staat straks iederéén weer op straat; ook de mensen die nu wèl in opvang zitten. De SP is voor opvang voor een langere periode, op meerdere plekken in het land en met de enige eis dat men moet meewerken aan een oplossing als voorwaarde voor toegang."

Geen helderheid over 'beperkt aantal weken'

In het akkoord spraken VVD en PvdA af dat gemeenten die bed, bad en brood aanbieden deze vorm van opvang nog maar "een beperkt aantal weken" mogen bieden, waarna de vreemdelingen moeten terugkeren. Een aantal oppositiepartijen wilde van de regering duidelijkheid over om hoeveel weken dat precies gaat, maar die duidelijkheid geeft staatssecretaris Dijkhoff in de zojuist binnen gekomen antwoorden op de Kamervragen nog niet. Hij schrijft:

De duur van het verblijf in de voorfase van de VBL (vrijheidsbeperkende locatie) bedraagt een beperkt aantal weken teneinde het belang van de effectiviteit van het terugkeerbeleid te bewaken. In goed overleg met de VNG/gemeenten zal invulling worden gegeven aan het aantal weken waarin vreemdelingen in de locatie voorfase VBL mogen verblijven.

Een punt wat ongetwijfeld ook zal terugkomen in het debat van vandaag. Lees alle antwoorden op de gestelde Kamervragen hier.

Debat uitgesteld tot 10.45 uur

Op verzoek van een aantal deelnemers aan het debat is het begin van het bed-bad-brood-debat uitgesteld tot 10.45 uur. De reden van het uitstel is dat een reeks antwoorden op gestelde Kamervragen over het akkoord pas even voor 10.00 uur binnenkwam. Een aantal Kamerleden wil nog even de tijd hebben om de antwoorden van de regering goed te bestuderen voor het debat begint.

Debat te volgen via NPO Politiek

Live naar het debat kijken kan via het (online) themakanaal NPO Politiek. Het debat kan ieder moment beginnen.

In beeld: protest tegen akkoord in Den Haag

Foto ANP / Valerie Kuypers

Tegenstanders van het bed-bad-brood akkoord demonstreerden gisteren op het Spuiplein in Den Haag. Foto ANP / Valerie Kuypers

Alternatieven voor bed-bad-brood

In Amsterdam zit een groepje uitgeprocedeerden in kleinschalige opvang, gerund door particulieren. Goedkoper, rustiger – dit lijkt hét alternatief voor bed-bad-brood, schrijft onze verslaggever Bas Blokker vanochtend in nrc.next:

Vergeet bed, bad en brood. De nachtopvang waar politiek Den Haag vandaag het papieren kabinetscompromis van bespreekt, is in werkelijkheid een marginale bedoening. In Amsterdam lopen naar schatting tussen de vijf- en tienduizend vreemdelingen zonder verblijfspapieren rond. Tussen de 250 en de 300 van hen hebben de afgelopen tweeënhalf jaar onder het motto We Are Here openlijk gedemonstreerd tegen het asielbeleid. En hoeveel mensen zitten er in de bed-bad-broodregeling? 76. Van de groep We Are Here zijn er, vanuit de ellendige Vluchtgarage, niet meer dan vijf vluchtelingen naar de nachtopvang gegaan. De rest zit weer in kraakpanden, kerken en andere particuliere panden.

Lees hier het volledige artikel (€).

Debat met drie bewindslieden

Het Kamerdebat zal worden gehouden met premier Rutte, vicepremier Asscher en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff (VVD), die het asielbeleid in zijn portefeuille heeft.

De meeste Kamerfracties laten hun fractievoorzitter het debat voeren. Zo komen vanaf 10.15 uur onder anderen Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Diederik Samsom (PvdA) en Halbe Zijlstra (VVD) aan het woord. Vooral Samsom en Zijlstra zullen naar verwachting veel kritische vragen krijgen over de door hun partijen behaalde resultaten in de onderhandelingen.

Gemeenten zeer kritisch

De gemeente Utrecht maakte gisteren al bekend niet alle bed-bad-broodregels te zullen volgen. Vreemdelingen kunnen er ook in de toekomst rekenen op noodopvang en begeleiding.

De oppositie zal vandaag naar de kritische reactie van de gemeenten verwijzen. Tweederde van de gemeenten zegt dat het kabinetsplan niet werkbaar is. Zij willen zelf de mogelijkheid tot een vorm van opvang behouden.

Aanleiding voor de discussie was een uitspraak van de Raad van Europa, twee weken geleden. Die had helderheid moeten brengen over de vraag of opvang verplicht zou worden, maar was voor meerdere interpretaties vatbaar. De VVD las erin dat opvang niet nodig was, de PvdA juist dat dat wel kon.

Voorlopig mogen gemeenten doorgaan met opvang, omdat de hoogste bestuursrechter er een uitspraak over moet doen. Dat gebeurt waarschijnlijk volgende maand.