EU-hof: uitsluiten homo’s mag

Het Europees Hof van Justitie heeft gisteren bepaald dat het permanent weigeren van homoseksuele bloeddonoren onder voorwaarden is toegestaan. EU-landen moeten dan aantonen dat deze mannen een groot risico lopen om met bijvoorbeeld hiv besmet te raken. Het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens stelt dat het permanent uitsluiten van homo- en biseksuele mannen van bloeddonatie discrimerend is. Het Hof van Justitie erkent dat het uitsluiten tot discriminatie kan leiden, maar verwijst door naar de nationale rechter om te bepalen of daarvan in de lidstaat ook daadwerkelijk sprake is. In Nederland kunnen mannen die seks hebben of hebben gehad met mannen geen bloed doneren. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht en bloedbank Sanquin blijkt echter dat permanente uitsluiting niet nodig is om de veiligheid van bloed te garanderen. Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) zei onlangs al af te willen van de permanente uitsluiting. (ANP)