Bestaat er ook bed-bath-bread enlit-bain-pain?

het asielbeleid in Europa. Heeft Nederland eigenlijk een streng asielbeleid, als je het vergelijkt met hoe andere Europese landen het doen? En bestaat er in andere landen ook een bed-bad-broodregeling?

1Hoe regelen andere landen de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers?

Er is geen eenduidig Europees beleid voor deze opvang en daarom zijn er veel verschillen. Die verschillen zijn te lezen in een vergelijking die voormalig staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) vorig jaar vroeg aan zijn Europese ambtsgenoten, via het Europese Migratienetwerk (EMN). Letland en Kroatië blijken het strengst: daar is helemaal geen opvang voor deze groep. In het Verenigd Koninkrijk krijgen uitgeprocedeerden alleen opvang als ze aan allerlei eisen voldoen. Ze moeten in ieder geval „behoeftig” zijn en meewerken aan uitzetting. In Estland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland hebben alle asielzoekers recht op opvang.

En dan zijn er de landen met vergelijkbare regels als Nederland: asielzoekers worden een beperkte tijd – 28 dagen – opgevangen om terugkeer voor te bereiden.

België, Frankrijk, Luxemburg en Slowakije hebben vergelijkbare regels. In Frankrijk duurt de opvang een maand. België geeft in eerste instantie tien dagen om terug te keren. Maar wie meewerkt, kan twee keer tien dagen verlenging krijgen.

2 Is het Nederlandse asielbeleid in vergelijking echt zo strikt?

Daar wordt de vergelijking moeilijker. Je zou kunnen kijken naar het aantal toegewezen asielverzoeken. In Nederland is vorig jaar tweederde van deze verzoeken ingewilligd. Dat is relatief veel, blijkt uit cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat. Het EU-gemiddelde is 45 procent.

Maar die cijfers zijn problematisch, zegt René Bruin van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. „In Italië zijn veel Malinezen en Nigerianen en Pakistanen. Nederland heeft Syriërs, Eritreeërs, Irakezen en Iraniërs. Dat zijn echt andere landen.” Dan is het logisch dat ook de beslissingen anders uitvallen. Internationaal staat Nederland in ieder geval bekend om een snelle afhandeling van asielzaken, zegt René Bruin. Veel zaken worden in acht dagen behandeld.

3 Wat doet de bed-bad-brooddiscussie met ‘onze’ reputatie?

Ambassadeurs in Nederland hebben ongetwijfeld aan hun hoofdsteden gerapporteerd over deze gevoelige kwestie, zegt Herman Schaper, hoogleraar vrede, recht en veiligheid en voormalig permanent vertegenwoordiger voor Nederland bij de VN. „Maar of het erg veel schade aanbrengt, is te vroeg om te zeggen.”

Hij wijst erop dat bed-bad-brood wel een heel specifieke discussie is, een ‘incident’. „Het aantal vluchtelingen dat we vorig jaar hebben opgenomen, is aanzienlijk. Dat vind ik relevanter voor ons imago.”

Ook Abi Williams, oud-adviseur van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en nu president van The Hague Institute for Global Justice, denkt dat de schade meevalt. „Er is geen overheid in deze wereld met een perfecte staat van dienst op het gebied van mensenrechten.”

    • Christiaan Pelgrim