Rijk = gezond een cliché? Maar wel waar, behalve in Friesland

Beeld NRC Q

Ben je - of voel je je - gezonder als je meer geld op de bank hebt? Ja, blijkt uit de jaarlijkse “Gezondheidsenquête” die het CBS dinsdag publiceerde. Het statistiekbureau ondervroeg vijftienduizend personen over hun ervaren gezondheid, doktersbezoek of behandeling door een alternatieve genezer.

De cijfers zijn uitgesplitst naar inkomensgroepen: de 20 procent met het laagste inkomen, de volgende 20 procent, enzovoorts. Wat zijn de landelijke trends?

Navigeer met de ‘>>’ en ‘<<’ buttons door de verschillende grafieken

Het CBS onderscheidt deze cijfers niet per gemeente, maar we kunnen wel een gooi doen naar het verband door twee databestanden uit 2012 te koppelen: het mediaan besteedbaar inkomen per huishouden en de ervaren gezondheid, gerapporteerd door bijna 400 duizend personen in 324.

Hoe hoger de bol in de rechterbovenhoek staat, hoe hoger het mediane inkomen en het aandeel personen dat de eigen gezondheid als ‘goed’ of ‘zeer goed’ aangeeft

gez-inkomen-scatterpub

De uitschieters aan de onderkant zijn over het algemeen de armere gemeenten: de Limburgse gemeenten Brunssum, Heerlen en Kerkrade bijvoorbeeld, of Sluis in Zeeland. Ook de grote steden scoren betrekkelijk laag.

Opvallend genoeg is er een Friese cluster van “gezonde gemeenten”. Hoewel de gemeenten Ferwerderadiel, Menameradeel en Kollumerland en Nieuwkruisland middenmoters zijn qua inkomen, scoren ze het hoogst op de “gezondheidsmeting” die het CBS en de GGD uitvoerden.

Wat moet je daar voor doen?

Het lijkt simpel: groente, fruit, sport. Ook voor dit deel van het onderzoek geldt: hoe hoger de inkomensgroep waartoe iemand behoort, hoe hoger de groente- en fruitconsumptie en sportgedrag. Let wel: het gaat om zelfgerapporteerde data, dus het kan dat respondenten een kroket hebben verzwegen en ingewisseld hebben voor een appeltje.

Klik op de knoppen om van grafiek te wisselen

Gemiddeld kampt 43,8 procent van de Nederlanders met overgewicht. In de tweede inkomensgroep is dit zelfs 51 procent. En de allerrijksten? Die zitten - ondanks alle jubelcijfers die je eerder in dit stuk zag - net iets onder het gemiddelde met 42,1 procent.

    • Yordi Dam