Rechter erkent informatieplicht verzekeraar

Europese Hof verwijst woekerpoliszaak terug naar Nederlandse rechter; die mag eisen stellen aan informatieplicht van verzekeraars aan klant

Verzekeraar Nationale-Nederlanden heeft in een belangrijke woekerpoliszaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie zowel een gevoelige nederlaag geleden als een overwinning geboekt.

Het EU-hof deed vanochtend een langverwachte uitspraak in de zaak, die vooraf door sommigen, met name in het kamp van gedupeerde woekerpolishouders, werd gezien als een mogelijk keerpunt in de woekerpolisaffaire. Woekerpolishouders en hun advocaten vinden veelal dat verzekeraars hen hebben misleid en eisen (soms zeer hoge) schadevergoedingen.

Het Hof oordeelt dat EU-lidstaten inderdaad extra eisen mogen stellen wat betreft productinformatie die verzekeraars aan klanten moeten verstrekken bij de verkoop van polissen, bovenop wat Europese regels voorschrijven. Concreet gaat het daarbij om informatie over de kosten van polissen. De centrale klacht bij woekerpolissen is dat die te hoog waren, waardoor de opbrengst van de verzekering achteraf tegenvalt, en dat verzekeraars klanten daarover niet hebben geïnformeerd.

Nationale-Nederlanden had gehoopt dat het Hof zich hier tegen zou uitspreken.In de zaak bij het EU-hof draait het om een klant die ook bij de rechtbank in Rotterdam procedeert tegen het bedrijf (die rechtbank had het Hof om juridisch advies gevraagd over de uitleg van de EU-regels). De rechter in Rotterdam is reeds van oordeel dat Nationale-Nederlanden in strijd heeft gehandeld met de extra Nederlandse informatie-eisen. Als er straks een uitspraak volgt, zal die waarschijnlijk leiden tot een schadevergoeding voor de klant.

Nationale-Nederlanden heeft in totaal bijna 600.000 soortgelijke woekerpolissen verkocht, waarvoor de uitspraak eveneens relevant kan zijn. Dat kan zeer nadelig zijn voor de verzekeraar. Advocaten van woekerpolishouders claimen dat de schade kan oplopen tot circa 3,5 miljard euro.

Gunstig voor de verzekeraar is daarentegen dat het Hof erbij zegt dat die extra eisen wel aan bepaalde criteria moeten voldoen: ze moeten „duidelijk” en „nauwkeurig” zijn. Anders zou dat tot onvoorspelbaarheid leiden en dat zou oneerlijk zijn voor verzekeraars. Er moet een „voldoende niveau van rechtszekerheid” zijn voor verzekeraars, aldus het EU-hof.

De zaak zal nu verder gaan bij de rechter in Rotterdam. Nationale-Nederlanden stelt in een reactie dat het van mening is dat de extra informatie-eisen die in Nederland worden gesteld niet voldoen aan de Europese criteria. Dat duidt erop dat Nationale-Nederlanden de zaak mogelijk zal doorzetten tot aan de Hoge Raad, als de klant door de rechtbank in Rotterdam in het gelijk wordt gesteld.

In Nederland lopen nog talloze claimzaken van gedupeerden jegens verzekeraars. Ook op die zaken zal de uitspraak van het EU-hof mogelijk invloed hebben. Verzekeraars hebben tot nu verschillende schikkingen getroffen met klanten, vaak achter de schermen.

    • Chris Hensen