EU-burger moet afkicken van dunne tasjes

Negentig plastic tasjes per Europeaan. Dat is het ‘quotum’ dat het Europees Parlement gisteren voor 2019 heeft vastgesteld. In 2025 mogen dat er nog maar veertig zijn. Het gaat hier om de dunne tasjes die klanten krijgen als ze boodschappen doen. Europa wil het gebruik daarvan terugdringen, omdat ze tot milieuvervuiling leiden. Zo dragen de tasjes bij aan de ‘plastic soep’ die in de wereldzeeën drijft en in de maag van zeedieren belandt.

De nieuwe EU-richtlijn biedt Nederland de ruimte om de tasjes volgend jaar te verbieden, zoals staatssecretaris Mansveld (Milieu, PvdA) van plan is. De lidstaten zijn namelijk vrij om zelf te bepalen hoe ze de doelstellingen bereiken. Nederland kiest voor een verbod, omdat dat tot de minste administratieve lasten voor winkeliers zou leiden. Zonder de EU-richtlijn zou een verbod worden gezien als handelsbelemmering op de markt van plastic tasjes. Naast een verbod kunnen lidstaten ook kiezen voor een verplichte prijs voor een tasje vanaf 2018, of ze kunnen andere maatregelen nemen.

Eurocommissaris Frans Timmermans, die naar betere wetgeving streeft, vreest dat de uiteenlopende regelingen op Europese schaal tot meer administratieve lasten leiden. Zijn Europese Commissie moet op de naleving van al die regelingen gaan controleren.