Nederland wacht nieuwe Europese naheffing van mogelijk 200 miljoen

Dijsselbloem houdt rekening met een nieuwe financiële tegenvaller voor Nederland.
Dijsselbloem houdt rekening met een nieuwe financiële tegenvaller voor Nederland. Foto EPA / Valda Kalnina

Opnieuw zal Nederland een naheffing moeten betalen op de contributie aan de Europese Unie, van maximaal 200 miljoen euro. Dat schrijft minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer.

Door een hernieuwde berekening van de omvang van de Nederlandse economie sinds 2011, door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zal Nederland niet alleen structureel een hogere contributie aan Europa moeten betalen, maar ook met terugwerkende kracht een naheffing. De precieze omvang daarvan staat nog niet vast, want hangt af van de eveneens aan te passen macro-economische data van andere lidstaten. Minister Dijsselbloem verwacht in elk geval een “bruto nabetaling” van 200 miljoen euro en een structurele verhoging van de contributie met 30 miljoen per jaar. Het netto effect is pas in het najaar vast te stellen als andere EU-landen hun cijfers hebben bijgesteld.

Vorig jaar was er veel ophef toen Nederland een netto nabetaling van 642 miljoen euro aan Brussel moest betalen. Dat gebeurde na een eerdere herweging van het bruto nationaal product en bruto nationaal inkomen van alle lidstaten. Nu heeft het CBS samen met De Nederlandsche Bank gekeken naar de omvang van de geldstromen van en naar het buitenland, die opnieuw een opwaartse effect hebben op de omvang van de economie. Bij nader inzien blijkt de economie in 2012 nu 0,7 procent hoger dan eerder gedacht. Voor de jaren 2013 en 2014 maakt het CBS de aanpassing eind juni bekend.

Dijsselbloem: hoger nationaal inkomen op zich goed nieuws

Tegenover het ANP zei Dijsselbloem in een reactie:

“Enerzijds is een hoger bruto nationaal inkomen op zich goed nieuws voor Nederland, dat wil zeggen dat het inkomen dat we met elkaar verdienen hoger is dan eerder gedacht. Maar dit jaar dienen we ook rekening te houden met een hogere EU-afdracht.”

De VVD weet nog niet precies waar de correctie op uit draait. VVD-Kamerlid Mark Harbers liet aan het ANP weten:

“Echte duidelijkheid komt pas later dit jaar. Maar een eventuele naheffing zou, ook al kunnen we er niets tegen doen, heel zuur zijn. Deze rommelige situatie, met naheffingen en correcties achteraf, is onhoudbaar. Dat is voor iedereen helder. Daarom heeft de VVD vorig jaar al opgeroepen om tot een andere manier van begroten in de EU te komen. Het is belangrijker dat het kabinet hier snel mee aan de slag gaat.”

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer tegenover ANP:

“De PvdA staat voor de onafhankelijkheid van het CBS, ook als dat leidt tot vervelende gevolgen. In andere landen hebben we kunnen zien hoe het mis kan gaan als onafhankelijke rekenmeesters hun werk niet goed kunnen doen. De PvdA vindt dat er meer lijn moet komen in de aanpassingen van de ramingen en het Europese begrotingsproces, zodat we niet dan weer geld terugkrijgen en dan weer moeten bijbetalen.”

Oppositiepartij SP reageert verbolgen op de nieuwe tegenvaller voor Financiën. Kamerlid Merkies liet aan het ANP weten:

“Het is te gek voor woorden dat we opnieuw 200 miljoen euro moeten betalen, nadat we al eens een naheffing hebben gehad van 642 miljoen. Het zal toch niet zo zijn dat we opnieuw meer moeten betalen omdat wij met ons statistisch bureau het braafste jongetje in de klas zijn? Ik zal hier opheldering over vragen bij de minister.”

D66-Kamerlid Wouter Koolmees tegenover ANP:

“Dit is een chaotisch proces met steeds weer herberekeningen en naheffingen. Dit toont maar weer eens aan dat het kabinet echt aan de slag moet met aanpassing van de systematiek. Daarom heeft D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma ook een motie ingediend om een Europese begrotingstop te organiseren. Die motie is door de Kamer aangenomen.”

PVV-Kamerlid Teun van Dijck tegenover ANP:

“Het is te gek voor woorden hoe we steeds verder worden kaalgeplukt door de Europese Unie. Vorig jaar betaalde elke Nederlander meer dan 500 euro aan deze holle bolle Gijs in Brussel, en nog is het niet genoeg. De burgers staat het water tot aan de lippen en dit kabinet gooit onze miljarden naar het buitenland, zonder gêne! Voor de PVV is de maat vol. Geen cent meer naar Brussel, naar Griekenland, naar Afrika. We kunnen deze miljarden veel beter besteden in eigen land. Genoeg is genoeg!”

Afdracht Nederland vorig jaar fors omhoog

In 2013 bedroeg de afdracht van Nederland aan Brussel ruim 6,5 miljard euro. Daar kregen we, in de vorm van subsidies, bijna 2,3 miljard voor terug. Netto bedroeg de Nederlandse bijdrage dus 4,2 miljard euro. Vorig jaar ging de bijdrage flink omhoog: ruim 9,1 miljard, inclusief de naheffing van 642 miljoen die eind vorig jaar betaald werd. De netto-bijdrage over vorig jaar moet nog worden berekend.