Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

Geregistreerde criminaliteit gedaald - grootste afname in tien jaar

Foto ANP / Roos Koole
Foto ANP / Roos Koole

De politie heeft vorig jaar 8 procent minder misdrijven geregistreerd dan in 2013, meldt het CBS. Dat is de sterkste daling van de afgelopen tien jaar. De geregistreerde criminaliteit daalt al jaren en is in de laatste tien jaar met een kwart afgenomen.

Vooral de ‘high impact crime’, woninginbraken, overvallen en geweldsdelicten, namen vorig jaar af. Mensen waren net zo bereid om aangifte te doen als in het jaar daarvoor.

een miljoen misdrijven

De politie heeft vorig jaar 1 miljoen misdrijven geregistreerd. Het aantal registraties daalde bij alle soorten delicten ten opzichte van het jaar daarvoor. Er is 174.000 keer aangifte gedaan van high impact crime, 12 procent minder dan in 2013. Sinds de start van de Nationale Politie in 2012 gaat hier extra politieaandacht naar uit. Het aantal geregistreerde gevallen van straatroof en overvallen daalde het hardst: allebei met 23 procent.

Van woninginbraak is 71.000 keer aangifte gedaan, een daling van 19 procent. Het aantal geregistreerde gewelds- en seksuele delicten daalde met 6 procent tot 96.000.

oplossen misdrijven

Een kwart van de misdrijven is vorig jaar binnen een jaar opgelost, in 2013 was dat met 22 procent iets minder. Een verklaring ligt in het feit dat er minder vaak aangifte gedaan is van moeilijk oplosbare delicten, zoals woninginbraak en zakkenrollerij. Overvallen zijn juist vaker opgelost: 38 procent vorig jaar tegen 32 procent in 2013.