Rekenkamer: slechts helft van de zorgbezuinigingen lukt

Arno Visser, president Saskia Stuiveling en Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer op een foto van twee jaar geleden.
Arno Visser, president Saskia Stuiveling en Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer op een foto van twee jaar geleden. Foto ANP / Martijn Beekman

Slechts de helft van de bezuinigingen op het basispakket die kabinetten sinds 2006 hebben aangekondigd, zijn ook daadwerkelijk behaald. Van de beoogde half miljard euro besparing die met het schrappen van vergoedingen werd beoogd, is naar schatting slechts 250 miljoen gerealiseerd. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Volgens de toezichthouder heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onvoldoende zicht op de effectiviteit van versoberingen in de basispolis. Zo werd in 2009 gerekend op een bezuiniging van bijna 100 miljoen euro per jaar toen cholesterolverlagers minder royaal vergoed werden. Maar dat leverde uiteindelijk slechts eenvijfde van het bedrag op, schat de Rekenkamer.

Onduidelijk waarom besparingen mislukken

Het is dikwijls onduidelijk waarom besparingen niet zijn gelukt. Soms blijken patiënten over te stappen op alternatieven die wel vergoed worden. Ook komt het voor, zoals bij de cholesterolverlagers, dat patiënten na verloop van tijd goedkope cholesterolverlagers toch weer vervangen door duurdere – met instemming van hun arts – klaarblijkelijk omdat het goedkopere middel bijwerkingen heeft. Kees Vendrik, collegelid van de Algemene Rekenkamer:

“Wij moesten eerst zoeken naar goede gegevens over de gerealiseerde bezuinigingen, want die waren niet voor handen. Wij hebben tegen de minister gezegd: het ware logisch als je de realisatie van grote pakketmaatregelen wel volgt.”

Onderzoek derde in reeks zorg

Zelfs bij grote ingrepen, zoals het uit het basispakket halen van fysiotherapie blijkt achteraf niet te zijn gekeken wat de financiële effecten daarvan geweest zijn. Vendrik noemt het niet verstandig dat er niet systematisch over zulke maatregelen wordt gerapporteerd „want die maatregelen zijn bedoeld om financieel resultaat te behalen.”

Het onderzoek van de Rekenkamer is het derde van een reeks over de zorguitgaven. Eerder onderzocht het Hoge College van Staat onder meer de ziekenhuisuitgaven. De Rekenkamer constateerde in een eerder stadium dat de zorguitgaven beperkt beheersbaar zijn.

Lees morgen in NRC Handelsblad meer over het rapport van de Rekenkamer.