Poolse arbeidsmigranten doorstaan recessie goed

Vrijwel alle Polen in Nederland heben werk. Maar de situatie van Bulgaren is „zorgelijk”, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Bijna alle Polen werken
Bijna alle Polen werken

Ondanks de economische crisis is de positie van recentelijk geïmmigreerde Polen en Bulgaren op de Nederlandse arbeidsmarkt iets beter geworden. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Polen doen het op de arbeidsmarkt veel beter dan Bulgaren.

Het SCP volgt de ontwikkeling van enkele honderden Polen en Bulgaren die in 2009-2010 naar Nederland kwamen. Zij werden twee keer geïnterviewd, in 2010-2011 en in 2012-2013. In die periode steeg de toch al hoge werkgelegenheid onder Polen verder, van 78 tot 81 procent. Meer Polen kregen een vast contract, terwijl de werkloosheid in Nederland in deze jaren opliep. Een kwart van de Polen werkt langer dan 40 uur per week.

Onder Bulgaren is de situatie heel anders: van deze groep werkte vlak na aankomst 34 procent, anderhalf jaar later 37 procent. Het aantal Bulgaarse vrouwen dat werkt bleef onverminderd laag, zo’n 25 procent. De meeste Bulgaren zeggen minder dan 10 uur te werken. Het SCP noemt hun situatie „zorgelijk”.

Bulgaren werken vooral in de schoonmaakbranche en in de bouw. Polen zijn actief in de industrie (productie- en magazijnwerk). de bouw en de land- en tuinbouw. Ter vergelijking is ook een groep Turken gevolgd die in 2009-2010 in Nederland arriveerde. Turken werken meer dan de Bulgaren, maar minder dan de Polen.

Volgens de SCP-onderzoekers is het voor het eerst in Nederland dat de zelfde groep nieuwkomers twee keer is ondervraagd. Het betreft alleen migranten die zich hebben ingeschreven bij een gemeente. Uit ander onderzoek is bekend dat lang niet iedereen zich inschrijft. Tot 1 januari 2014 golden voor Bulgaren restricties op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er zijn volgens het SCP aanwijzingen dat zij mede hierdoor vaak in het zwarte circuit zijn beland.

De Polen vormen inmiddels de grootste groep nieuwkomers in Nederland. Zo’n 20.000 Polen vestigden zich in 2013 in Nederland, tegen rond de 4.000 Bulgaren. Op de Nederlandse arbeidsmarkt waren vorig jaar zomer bijna 150.000 Polen actief en 4.000 Bulgaren.

Uit het onderzoek blijkt ook dat Polen en Bulgaren de Nederlandse taal beter zijn gaan beheersen. Toch voelen beide groepen zich na anderhalf jaar in Nederland minder thuis. Ze ervaren ook meer discriminatie. 17 procent van de Polen en 27 procent van de Bulgaren had zich anderhalf jaar na aankomst in Nederland alweer uitgeschreven – een indicatie van het aantal vertrekkers.