Kamer wil weten of strengere regels nodig zijn

Na een serie incidenten wil de Kamer ervaringsdeskundigen spreken.

Voor linkse partijen in de Tweede Kamer voldoen private-equitybedrijven aan het clichébeeld van nietsontziende kapitalisten die met geleend geld bedrijven overnemen en die schulden op de balansen van hun deelnemingen schuiven. Vervolgens voeren ze drastische saneringen door om de winst op te krikken, teneinde een optimale verkoopprijs te kunnen realiseren.

Zo ligt het risico van hun investeringen niet bij de private-equityaandeelhouder, maar vooral bij de opgekochte bedrijven zelf, zonder oog te hebben voor de werkgelegenheid en de maatschappelijke rol van die bedrijven vervullen.

Na een serie grotere of kleinere financiële incidenten (kinderopvangbedrijf Estro, afvalverwerker Van Gansewinkel, warenhuizen Hema en V&D en ook de dividendkwestie bij NRC Media, uitgever van deze krant) vond de PvdA het nodig opnieuw een bont gezelschap van deskundigen uit te nodigen voor een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer.

Doel: inventariseren of achter de genoemde incidenten niet een structureel probleem zit. En of daartoe niet eventueel strengere wetgeving nodig is. In Duitsland, zo weet PvdA’er Henk Nijboer, zijn er wettelijke beperkingen voor vreemd vermogen en winstuitkeringen. De meerderheid van de Kamer steunde zijn initiatief.

    • Philip de Witt Wijnen