Eenderde van 65-plussers woont thuis met gebreken

Eenderde van de ouderen die zelfstandig wonen, heeft moeite met dagelijkse activiteiten als huishoudelijk werk, boodschappen doen en traplopen. Van de 65- tot 74-jarigen vindt een op de vijf thuiswonenden dit lastig, bij 75-plussers geldt dat voor de helft. Vrouwen hebben vaker beperkingen in het dagelijks leven dan mannen. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ouderen blijven steeds vaker thuis wonen; het beleid van de overheid is erop gericht hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Of dat mogelijk is, hangt samen met een goede gezondheid. (NRC)