Zwarte toets

Ik heb onder mijn pianoleerlingen twee enthousiaste broertjes, zes en twaalf jaar oud, en de jongste wil elke week opnieuw alle toetsen benoemen. Hij drukt ze één voor één in en noemt de namen op: „A, B, C...” en gaat opgewekt door tot Z.

Iedere keer (zo langzamerhand met frustratie) vertel ik hem dat het na de G opnieuw begint met A. Daarna doet hij het goed - tot de volgende les.

Ook vandaag gaat het zo. Ik zeg, met moeite trachtend het luchtig te houden: „Nee, er zit geen P, Q, R of S op de piano!”

„Jawel hoor!”, zegt hij vol overtuiging. Kennelijk door zijn oudere broer onderwezen, laat hij me een Es horen.

    • Joost Boekhoven