Vrouwen van Ravensbrück 70 jaar vrij

Foto Rein van Zanen / Novum

Bij het Ravensbrückmonument op het Museumplein in Amsterdam is gisteren de bevrijding van het concentratiekamp Ravensbrück herdacht, zeventig jaar geleden. In het kamp zaten in de Tweede Wereldoorlog naar schatting 153.000 mensen gevangen, overwegend vrouwen. 90.000 van hen overleefden het kamp niet. De 900 Nederlandse vrouwen in Ravensbrück zaten er voor een belangrijk deel vanwege hun rol in het verzet tegen de Duitsers.