The Ice Harvest

(Harold Ramis, 2005). Nakomertje in het eind jaren tachtig en begin jaren negentig populaire subgenre van de neo-noirs: films – dit keer in kleur – die hun inspiratie haalden bij de klassieke film noir uit de jaren veertig en vijftig.

Er spelen fijne acteurs in mee als John Cusack, Billy Bob Thornton en Connie Nielsen als de ultieme femme fatale, maar de uitwerking van de plot is al net zo mechanisch als de raderen van het onontkoombare noodlot dat de personages treft.