Stekels maken man en vrouw bij stegosaurus

Bij de stegosaurus, de dinosaurus met de opvallende rij stekels of platen op zijn rug, zijn die stekels bij man en vrouw anders van vorm. Of althans: dat geldt voor één soort stegosaurus, Stegosaurus (of Hesperosaurus) mjosi. Hij leefde 150 miljoen jaar geleden.

Eén geslacht heeft brede, ronde rugplaten, die elkaar een stukje overlappen. Het andere geslacht heeft hogere puntiger platen (PLOS ONE, 22 april). De Britse paleontologiestudent Evan Saitta schreef het artikel in zijn eentje. Hij deed vanuit Princeton University onderzoek in een nieuwe opgraving in Montana (VS).

Saitta beschrijft de rugplaten van vijf stegosaurussen uit deze opgraving, en van vier eerder opgegraven soortgenoten. De fossielen uit Montana zijn bij elkaar gevonden en hun skeletten zijn identiek. Daarom concludeert hij dat het niet om verschillende soorten of typen gaat, maar om twee geslachten. Het geslacht met brede, ronde platen is de man, denkt Saitta: zijn platenrij kan voor de show geweest zijn.

    • Hester van Santen